W

Clasificado en Matemáticas

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,14 KB

 
PERFRASIS VERBAL-CORRECTES-haver+de+inf Caldre+inf Caldre+que+verb.INCORRECTES- deure+inf deure+de+inf tenir+que+inf hiha+que+inf..PRONOMS RELATIUS- Que-(darrere de un subst.de vegades aquest subst ometre) ej- el llibre que has... Què -(sempre porta una prep i equival a (el queal,la qual,els quals) EL Qual,La qual,els,les-(normalment porta prep davant ya que equival a què ,pero tambe pot introduir una oracio de relatiu entre cometes i relatiu neutre -la qual cosa)ej-el motiu pel qual no has vingut. VERBS Infinitu:cantar Gerundi:cantant Participi:cantat
IndicatiuPresent:canto Imperfet:cantava Passat simple:cantí, cantares Passat perifràstic:vaig cantar Futur:cantaré Condicional:cantaria Subjuntiu Present:canti Imperfet:cantés Imperatiu --, canta, canti Formes compostesInfinitiu:haver cantat Gerundi:havent cantat IndicatiuPerfet:he cantat Plusquamperfet:havia cantat Passat anterior:vaig haver cantat Futur perfet:hauré cantat Condicional perfet:hauria cantat SubjuntiuPerfet:hagi cantat Plusquamperfet: hagués cantat Imperatiu haver+participi .PERQUE-causual,subst (det+),finalitat.PER QUE interrogat,Motiu,Prep+pronom relatiu*(el qual,la qual,els quals) com a P :
· en posició inicial absoluta o de síl·laba: pare, paret, ampolla
· en posició intervocàlica: tapa, capella
· en posició final absoluta o de síl·laba (i en aquest cas, el so que el segueix, si és una consonant, ha de ser sord): llop, aptitud * davant de consonant de manera que es formi un grup consonàntic: prou, comprar, plat . com a B :
· en posició final absoluta: cub, tub
· en posició final, però seguit d'una consonant sorda o una vocal: tub antic, tub petit .

Entradas relacionadas: