Apuntes, resumenes, trabajos, examenes y problemas

Ordenar por
Materia
Nivel

Mitificació lingüística

Clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,81 KB

Intró

OBJECTIUS:

1. Conèixer les principals teories gramaticals que s’han Desenvolupat al llarg de la història de la lingüística: la gramàtica Tradicional, l’estructuralisme, la gramàtica generativa i la lingüística textual.

ØOrígens: Autors i escoles.
ØBases Teòriques en què es Fonamenten.
ØEls Conceptes clau.
ØLa teoria Psicolingüística subjacent, implícita o explícita.
ØAplicacions generals i específiques.

2. Conèixer els models d’aplicació a l’ensenyament que han generat Cadascuna d’aquestes teories gramaticals.

ØQuina és la seua inspiració didàctica implícita o explícita?ØQuina és la finalitat de l’aprenentatge lingüístic?ØQuin és el paper destinat a l’alumne i al professor en la Classe de llengua?

... Continuar leyendo "Mitificació lingüística" »

Ritme i rima

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3 KB

-MÈTRICA I RIMA-
Rima consonant: Quan coincideixen tots els sons, vocàlics i consonàntics.
Rima assonat: Quan només coincideixen els sons vocàlics.
Rima femenina: Quan l'última síl·laba accentuada corresspon a una paraula plana o esdrúixola.
Rima masculina: Quan l'última síl·laba accentuada corresspon a una paraula aguda.
Rima d'Art Major: 9 a 12 síl·labes     Rima d'Art Menor: fins a 8 síl·lab.
Decasílab: 4 /cesura/ 6
Rima encreuada: ABBA Rima encadenada: ABAB Rima caudada: CCDD

-ESTROFES-
Apariat: Dos versos. Tercet: ABA Quartet: ABAB, ABBA. Quintet: ABABA, ABBAB, ABAAB, AABBA. Octava: De huit versos. Sonet: De catortze versos. Romanç: Versos de 7 síl·labes i rima assonant en versos parells.

-ANÀLISI-
Al·literació: Repetició
... Continuar leyendo "Ritme i rima" »

Poema ; 4 estrofes , 4 versos i 4 síl·labes cadascun

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,6 KB

Cor fidel


1) Contextualització:

El poema Cor Fidel de Josep Carner pertany al llibre de Llunyania, escrit l’any 1952. Un Llibre fet també de poemes vells i revisats i d’altres poemes inèdits, es va Publicar l’any 1952 a Santiago de Xile, lloc on estava exiliat, amb el títol de Llunyania. Pertany a la tercera etapa de l’autor, en la qual hi ha un interès Per les coses sensibles i una visió filósòfica de l’existència. Anteriorment el Poema de Cor fidel s’anomenava Fe Josep Carner és considerat un dels màxims Representants de la poesia noucentista.

2) Anàlisi del Contingut:

El títol de Cor Fidel fa referència a la pròpia mort i el camí que implica en ella. El que Josep Carner ens volia dir era que ell s’imaginava la seva

... Continuar leyendo "Poema ; 4 estrofes , 4 versos i 4 síl·labes cadascun" »

Salt de falla literatura

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,76 KB

les avantguardes:moviments culturals europeus del 1º terç de s.XX trenquen amb la cultura precedent,undeseig de renovació,experimenten noves formes d'expressió.Influides per la crisi de valors de la 1ª guerra mund.moviments avantguardistes:Cubisme:(cal·ligrama)Futurisme:progres industrial y la nova tecnologia,crear un mon nou trencant amb el passat.En literatura suprimeixen els signes de puntuació i usen majúscules i minúscules a l'atzar.Dadaisme:radicalització del Cubisme i el Futurisme.Promouen allo que es absurd primitiu i espontani.L'atzar es el cabdal.Surrealisme:es basa en l'exploració dels elements del subconscient,del somni i de la imaginació.Poesia i pintura.la poesia avantguardista:esperit de revolta i crítica dels artistes
... Continuar leyendo "Salt de falla literatura" »

Apreciación y valoración del patrimonio cultural

Clasificado en Español

Escrito el en español con un tamaño de 2,3 KB

1.1. Etnografía y Etnología
La etnografía es un método de investigación de la Antropología Social o Cultural, que a su vez es una de las ramas de la Antropología dedicada al estudio y comprensión de un ámbito sociocultural concreto, normalmente una comunidad humana con identidad propia.
La etnografía estudia el estilo de vida de un grupo de personas acostumbradas a vivir juntas. Por tanto, todo tipo de grupos es sujeto de estudio. Para los sociólogos1 la etnografía es el estudio directo de personas o grupos durante un cierto período, utilizando la observación participante o las entrevistas para conocer su comportamiento social. Para ello es imprescindible el trabajo de campo como herramienta básica.
1.2. El Patrimonio etnológico

... Continuar leyendo "Apreciación y valoración del patrimonio cultural" »

Iodització

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 861 bytes

BALEAR: Fon: Confusió de O,U(sonar), neutralització de a i e(deixar), e tancada passa a e neutra (cep,pel,ceba), Iodització ll-y (paya,reya,aguya), a precedida de i desapareix(gabi) V labiodental(vi) R final nomes en formes verbals seguides de pron (fer.Te) Desapareix S (camia-camisa) Morf: Desinencia de O de la 1ºp prsnt ind dels verbs en -AR i -Ir(jo cant-canto/fuig-fujo) i desinecnia de -EM i -EU per -AM i -AU (cantam cantau).Pron personal en frma plena (me,te,se,nos,vos,se)

El teatre al Segle XIX

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,72 KB

ALEXANDRE DUMAS (fill): La dama de les Camèlies (1848): primer apareix com a novel·la i posteriorment el mateix autor fa la versió teatral. S’estrena amb èxit i polèmica. Hi condemna la hipocresia social a favor de la puresa dels sentiments que aquesta hipocresia ha eliminat. Caricatura femenina que és víctima del medi social perquè aquest fa impossible el seu amor pur. Lamentació pel mal entès però en el fons hi ha una crítica social. [La progagonista (Margaritte Gautier) porta una vida dissipada,”alegre” i s’enamora d¡un fill de la burgesia amb un amor pur i desinteressat. La seva relació resulta escandalosa en l’entorn social del noi i el pare d’aquest demana a Margaritte que s’allunyi del seu fill (la germana... Continuar leyendo "El teatre al Segle XIX" »

Font de llum natural

Clasificado en Química

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,06 KB

Il·luminància: És la relació entre el flux Lluminós i l'àrea de la superfície il·luminada, s’identifica amb la lletra E i La seva unitat és el lux, es mesura amb el luxòmetre.

Luminància: És el quocient de entre la Intensitat lluminosa d’una font de llum en una direcció, i la superfície de la Font projectada segons dita direcció.

Termorradiació. És la radiació de calor i Llum emesa per un cos calent, questa només depèn de la capacitat calorífica del Cos radiant

 -Artificial: s'obté llum per termorradiació escalfant qualsevol matèria a una Elevada temperatura, be sigui per combustió o incandescència.

 - Natural: és el cas del sol i les estrelles. Al sol una reacció nuclear està Constantment transformant hidrogen... Continuar leyendo "Font de llum natural" »

Gobierno 45

Clasificado en Derecho

Escrito el en español con un tamaño de 1,24 KB

Dispone De unas facultades organizativas muy relevantes y diseña la alta Organización de la administración del estado.Nombra a los órganos Superiores de los ministerios y participa en el nombramiento de los órganos directivos.Participa activamente en la elaboración de la Ley general de presupuestos del estado y su participación en la Identificación de lineas estratégicas para el gobierno y la Coordinación entre departamentos. El presidente de gobierno se dota De una serie de apoyo.*la secretaría general: se encarga de Cuestiones de seguridad y protocolo. Tiene rango del secretario de Estado.; *el gabinete: es un órgano staff cumple funciones de apoyo Político y asesoramiento técnico al presidente del gobierno. Existiendo dentro
... Continuar leyendo "Gobierno 45" »

Doric , jonic i corinti

Clasificado en Arte y Humanidades

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,63 KB

Colisseu:
Mostra arquitectònica exterior. Feta de marbre, formigó, maons i pedra. Com que utilitza l'arc de mig punt podem dir que es una arquitectura de volta. Funció lúdica, edifici públic.
Té 4 pisos, on en cada un hi trobam un estil diferent. En el primer trobam estil grec, d'ordre dòric barrejat amb el toscà: és robust i el capitell està poc treballat i té base. En el segon pis trobam estil jònic d'influència grega : capitell decorat amb volutes espirals y les columnes tenen base. En el tercer pis les columnes són d'estil corinti amb els capitells decorats amb fulles d'acant. Aquest pis és més esbelt que els anteriors. El quart pis és d'estil corinti. És un edifici molt alt amb diversos vomitoris.
La plnata de l'edifici
... Continuar leyendo "Doric , jonic i corinti" »