Apuntes, resumenes, trabajos, examenes y problemas

Ordenar por
Materia
Nivel

Noucentisme eugeni dors

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,28 KBNoucentsme:grup d’intelectuals que impulsaren
 una nova imatge de l’artista, com una peca
 integrada dins de l’estructura social,va ser
 inpulsat per eugeni dors (1906 i el 1923) també
 continua i rectifica alhora els camins oberts pel 
Eugeni dors va naixer a Barcelona  en 1881  i va 
morir a  vilanova i la Geltrú l’any 1954.(escritor i 
administrador cultural)
Josep carnet:un dels poetes mes grans de la 
nostra literatura contemporánea i el representant
 mes brillant de la poesia noucentista. Obra: els
 fruits sabrosos(1906) publicació: el cor quiet(1925):

Textos argumentatius

Clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 779 bytes

Textos literaris: finalitat estètica o artística: poesia, teatre, narrativa.

Textos no literal: per informar,definir,explicar o instruir.
Memorialística: finalitat recuperar i immortalitzar record personal o col·lectiu: autobiografia, diari, cartes, llibres de viatge, etc.
L'assaig un altre subgènere narratiu dedicat a la reflexió sobre temes d'actualitat o històrics que mereixen ser analitzats, discutits o valorats.
S'entén com a generes literaris les diferents maneres amb què es pot expressar o presentar una obra literària.

Excepcions de pronominalització complements circumstancial de temps

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,15 KB

COMPLEMENTS:

CD que? / CI a qui? / CC / CPred com? / CRV prep+SN o pronom / CN / subjecteORACIÓ COMPOSTA:

-Juxtaposada: dos punt o una coma

-Coordinada: i, o, sinó

-SubordinaSUBORDINADA:


-Substantiva

·completiva (precedida per “que”)

·infinitiu (comença amb un verb en infinitiu

·relatiu (qui / pron+det+que)

·interrogativa (on, quan, qui per que...)


-Adjectiva (fa referència al substantiu de la oració principal)

·explicativa

·especificativa


-Adverbial

·circumstancial (mode, lloc, temps, infinitiu (trencar), gerundi (trencant), participi (trencat))

·no circumstancial (causal, final, comparativa, consecutiva, condicional, concessiva (tot i que...)

Pont romans

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,28 KB

Conduïa una mica accelerada. Se li feia tard. I no li agradava córrer amb el

cotxe, perquè a la urbanització els revolts eren tancats i sempre es podia trobar

algun nen a la carretera o algun boig pujant a tota velocitat fins i tot a aquella

hora. El fet de conèixer cada pam de memòria no significava res i ho sabia.

Encara no feia un mes, dos cotxes s'havien encastat allà mateix, prop del pont,

abans d'arribar al poble.

Va pitjar el fre.

Va girar a l'últim revolt, va baixar l'últim pendent, va tombar a l'esquerra i va

travessar el pont sobre la riera sense que ningú li sortís al pas. Va tornar a

prémer el pedal del gas. En arribar a la bifurcació, amb el restaurant Selva

Negra a un costat i el carrer que conduïa  a la Nacional 340, es... Continuar leyendo "Pont romans" »

Movimiento y representación de la tierra

Clasificado en Geología

Escrito el en español con un tamaño de 3,02 KB

La tierra tiene forma de geoide , no es una esfera lisa. La estructura interna "núcleo,manto,corteza".La estructura externa "litosfera,hidrosfera,atmósfera"La litosfera esta formada por placas que se desplazan lentamente sobre los materiales semifundidos del manto. El desplazacimiento produce el choque o la separación de las placas , la creación o destrucción del relieve , actividad sísmica o volcánica (zonas de contacto entre placas). El relieve es el resultado de un cumplejo proceso en el que intervienen fuerzas externas(movimiento de placas,volcanes..) que rean el relieve. Choque de dos placas-cordillera, separación de dos placas en el fondo oceánico-dorsal oceánica , hundimiento de una placa oceánica bajo otra continental origina-
... Continuar leyendo "Movimiento y representación de la tierra" »

La població del món

Clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,18 KB

1.Conjunt d'éssers vius que viuen en un lloc concret i la relació que hi ha entre ells i el seu entorn///2.Si, perque hi conviuen, animals, i tenen relació///3.Abiotics->hidrosfera,litosfera,atmosfera. Biotics->animals,plantes,sòl///4.Conjunt de
2.Comunitats que constitueixen una biocenosi///5.Béns donats per la natura, necessaris per satisfer les necessitats humanes///6.Aquell que es forma en una espai curt de temps///7.E.Eolica,solar,mareomotriu,animals,sòl,plantes,biomasa///8.Aquell que sen produeixen cantitats finites///9.Nuclear,petroli,carbó///10.Petroli,carbó,gas natural///11.Gran combustible pero contamina molt///12.Podem fabricar molt material pero explotema massa la terra///13.Es barat pero s'acaba///14.Molta energia
... Continuar leyendo "La població del món" »

Tema i rema català

Clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,27 KB

La coherencia. Progresio de la informació: La informació avança a mesura que unes idees es van unint a altres. Per aconseguiro imcorporen informació nova  apartir de una que ja coneixíem.  Anomenem tema a al informació coneguda per part del receptor i rema per la anyadida del emisor. Exemple: El Carbó: tema 1 ..... Es una roca sedimentaria: rema 1. Progresio d'un tema constant: El tema repetix al llarg de les oracions (descriptius, narratius, expositius). Progresió lineal: Cada nou tema arreplega informació del anterior rema (expositius, explicatius). Progresió de temes derivats: Una vegada enunciat el primer hipertema tots els altres temes o subtemes ja tenen relació amb els aspectes del primer(expositius).

o

Clasificado en Otras materias

Escrito el en español con un tamaño de 1,78 KB

Dossier de prensa: Documento básico de la campaña de relaciones públicas que contiene información que refuerza y complementa a una nota de prensa, que a diferencia de ésta tiene una importancia documental más que noticiosa, pero que también puede y debe tener valor periodístico en sí mismo. Elementos de un dossier de prensa: Historia de la compañía, Misión y valores, Perfil de la alta dirección con fotografías. Datos financieros, que incluyan tablas, gráficas ,etc. Numerología, número de empleados, de productos .Etc. FAQ, info de contacto. Se puede añadir carta de presentación, proyecciones de negocio, que dicen los medios de la organización, casos de éxito, algún testimonio de un líder de opinión reconocido. Diferencias
... Continuar leyendo "o" »

Que es un cuento morolizante?

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en español con un tamaño de 1,33 KB

El cuento:El cuento literario es un subgénero que se revaloriza en Hispanoamérica durante el S.Xx Los autores más destacados son: Horacio Quiroga, Gabriel García Márquez, Mario Benedetti,Octavio Paz y 2argentinos, Julio Cortázar y Borges.Caract:-Cuidado formal:Los autores muestran una gran Preocupación formal q se aprecia en el uso de figuras retoricas.-Estilo propio:Los escritores experimentan con el Lenguaje en la búsqueda de un estilo propio, original, elaborado y culto.-Narrador Subjetivo:Hay una Preferencia por los narradores subjetivos, el relato se narra en 1 persona.-Juego Literario:El cuento se Concibe como un juego literario en el que se mezcla la realidad con la ficción.-Reflexión Filosófica:El relato se convierte en una
... Continuar leyendo "Que es un cuento morolizante?" »

Obligacions laborals de la societat limitada nova empresa

Clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,88 KB

E.Indiv.: A)constitució sencilla i eco. No hi ha captial mínim ni social, tributació nomes IRPF, l'empresari control absolut I) Responsabilitat ilimitada, el pes de l'empresa recau en una persona. Soc. Limitada: A) Es coneix la idnetitat dels participants, organs de funcionament senzills, no cal publicació dels acords. I) no cotitza en borsa, les participacions poden ser venudes amb autortizació. Soc. Anonima: A) facil transmissió de les accions, responsabilitat limitada. I) capital social alt (6000), tràmits complexos. Soc. Coop: A) forma democràtica, ajudes i subencions, tractament fiscal favorable, impost de societat reduït. I) Difícil arribar acords, treballadors socis tenen sous variables, gestió complexa, fons de garantia.

Adopció
... Continuar leyendo "Obligacions laborals de la societat limitada nova empresa" »