Apuntes, resumenes, trabajos, examenes y problemas

Ordenar por
Materia
Nivel

Funcions de la pell

Clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,83 KB

4-Defineix aquestes paraules:

  • Teixit adipós: És un conjunt heterogeni de teixits conectius propi dels animals vertebrats. Actuam d'aïllant tèrmic i de suport mecànic d'organs els quals embol calla i com a órgan endocrí.
  • Melanina: Color de la pell. És un component present en plantes, animals i protits, on actua principalment com un pigment. Pigments, son derivats de l'aminoàcid tirosina.

5- Anexos cutanis:

  • Pèls: Son filaments q surten de la pell formats al bulb pil.Lós, tenen escates de queratina i una funció protectora.
    Glàndules Sudorípares: Excreten la suor, Es troben repartides per tot el cos, el palmell de la mà i de les plantes dels peus responen a estímuls adrenèrgics. Les de la resta del cos intervenen a la regulació d la
... Continuar leyendo "Funcions de la pell" »

Pilar prim

Clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,36 KB

Bernat Metge: Escrpiptor culte i refinat. Personatge influent cort reis catalans segona meitat S.XIV.
Presencia + influent seu padrastre. Fa possible entrada Bernat a la cancelleria.
Rondalles: Narració popular/tradicional destinada nens. Personatges fantàstics/bèsties que simbolitzen persones.
Trama senzilla i llenguatge expresiu.
Llegendes: Narració oral o escrita recull fet històric real d'elements imaginaris.
Relacionats amb persona/lloc/esdevaniment.
Narcís Oller: Estudiar dret a Barna.Vocació literaria. Primer castellà. EL van convèrncer escriure català.
La papallona: elements ROMàntics  Escanyapobres: degredació moral home Vilaniu: Trets ROMàntics
La febre d'or: Transformació societat Barna. La bogeria: Naturalista Pilar prim:
... Continuar leyendo "Pilar prim" »

Elements i funcions empresa

Clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,6 KB

ELEMETS QUE LA COMPONEN


Els elements que Componen l'empresa són:

-Factors humans, són les persones físiques o jurídiques que tenen Una vinculació durecta amb l’empresa.

-Factors materials, són els béns econòmics de l’empresa.

-Organització és un conjunt de relacions d’autoritat, de Coordianció i de comunicacció que formen l’activitat del grup humà entre si i Amb l’exterior. És definida per l’empresa o l’empresari.

-Entorn, s’entén com tots aquells factors que condicionen D’alguna manera l’actuació de l’empresari o l’empresaria, en conseqüència, de L’empresa, desde la normativa governamental fins als clients o proveïdors.

FUNCIONS QUE REALITZA

Funcions que realitza l’empresa:

-Àrea Comercial, inclou el... Continuar leyendo "Elements i funcions empresa" »

El tractat de la Unió Europea geografia

Clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,04 KB

DepartamentDivisió territorial de França, creada el 1790, i que va servir de model a la posterior divisió administrativa d’Espanya en províncies.Vegueria. Territori sota la potestat d’un veguer, que era l’autoritat delegada del comte o vescomte i posteriorment del rei. SarreTerritori de cultura germànica disputat entre França i Alemanya. Després de la Primera Guerra Mundial va restar sota l’Administració francesa fins que, el 1935, els seus habitants votaren integrar-se a Alemanya en un referèndum.RF d’Alemanya. Estat format el 1948 a partir de les zones d’Alemanya ocupades pels francesos, els britànics i els nord-americans després de la Segona Guerra Mundial.CECAComunitat Europea del Carbó i de l’Acer,
... Continuar leyendo "El tractat de la Unió Europea geografia" »

Lugar de los hechos de la obra La Celestina

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en español con un tamaño de 7,22 KB

.6. La Celestina: El nacimiento y desarrollo del teatro en el Siglo XV está fuertemente ligado a la religión y a los festejos aristocráticos y cortesanos, para los que se compónían piezas breves de carácter lúdico. 6.1 Argumento: ...... (contar historia) 6.2 Los personajes: Diferentes clases sociales... +Calisto: Es un personaje continuamente parodiado a lo largo de la obra: sus actos y su lenguaje constituyen en sí mismos una burla del amor cortés. Se trata del personaje que menos evoluciona en todo el libro y su final resulta tan ridículo como la mayor parte de sus acciones. +Melibea: Melibea es una muchacha inexperta que, sin embargo, sufre una intensa evolución a lo largo de la obra. A pesar de que se justifica su enamoramiento
... Continuar leyendo "Lugar de los hechos de la obra La Celestina" »

Catalunya Segle XV historia de la llengua

Clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,47 KB

la major part esta escrita a tunis i s'inspira en obres anteriors amb una finalitat moralitzant com la dels seus contemporanis. L'única obra que va escriure en arab,la tuhfa era destinada als sarraïns i combina l'autobiografia i l'exposició doctrinal contra la fe cristiana . En prosa va escriure el 1417 la seua millor obra la disputa de l'ase, dirigida als cristians quan ja s'havia convertit a l'islam.5ISABEL DE VILLENA.Elionor de villena nasqué a València el 1430 filla il.Legitima del noble enric de villena emparentada amb les cases reials d'Aragó i de castella en quedar orfena va ser acollida per la seua cosina als 15 anys es va fer franciscana i va ingressar al convent amb el nom religiós d'isabel, va ser elegida abadessa gracies
... Continuar leyendo "Catalunya Segle XV historia de la llengua" »

Característiques de la poesia actual

Clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,67 KB

9.La poesia actual:La poesia de la dècada del setanta presenta encara uns contorns imprecisos Els poetes retornen a la poesia elaborada formalment i deixen en un segon pla el compromís social. La poesia no-realista presenta les característiques següents:-La poesia es considera com un discurs autònom , contrari a la lògica del Realisme./-La paraula poètica adquireix nous valors. Deixa de ser utilitzada per a narrar i passa a suggerir, a evocar./-La poesia es torna a considerar una eina dinvestigació de la subjectivitat del poeta./-Apareixen arguments innovadors, com ara la ruptura amb els valors de la tradició cultural, familiar i social, el desig de modernitat i lafany duniversalisme./Durant els vuitanta, la poesia continua amb els... Continuar leyendo "Característiques de la poesia actual" »

Meiosi i mitosi

Clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 951 bytes

Darwin: Va proposar la selecció natural. Es va oblidar de la selecció artificial. Va equivocar-se en dir que l`herencia era barrejada.

Mendel:Va demostrar que els gens no es barrejaven sinó que es mantenien. Va ecperimentar amb pèsols.
Gens:Trossos d'ADN que codifiquen un caràcter. Estan situats a la cromatina i cromosomes dins del nucli.
Mitosi: Divisió cel.Lular(2 filles).Fases: Interfase(celula 3 pares cromosomes), Profase(duplicació cromosomes), Metafase(1 cromosoma 2 cromatides germanes), Anafase(separació cromatides) i Telofase(2 filles).


Una repressió institucionalitzada

Clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,37 KB

El control social i la repressió:el control polític intern
La societat espanyola dels anys 40 es va caracteritzar x una forta repressió contra els considerats republicans i x tant comun. Aixo va fer que a Esp hi agüessin camps de concentració on es va internar els presoners repub. Alguns dels quals van anar a presons(1940 uns 300mil rep)i en tots els casos reben tortures físiques i psicologiques.No existeixen els judicis o si es feien normalmnt eren tribunals militars amb lleis militars que implicaba la pena de mort.1077persones van ser jutjades en tribunals militars a Bcn amb pena de mort.Una denuncia anonima era suficient x acabar empresonat i investigar a algú.Es va crear un cos especial encarregat de la persecució política que va
... Continuar leyendo "Una repressió institucionalitzada" »

Examen de otelo

Clasificado en Griego

Escrito el en español con un tamaño de 2,57 KB

El teatro clásico inglés o el teatro isabelino

Carácterísticas:

* Su principal autor es William Shakespeare

* Otro dramaturgo importante fue Cristopher Marlowe

* Tres tipos de obras: tragedia sangrienta, la comedia del enredo y el drama histórico

* No habían escenografías por lo que el ambiente era plasmado verbalmente por los actores.

* Los actores eran hombres porque el trabajo de la actriz era considerado inmoral.

William Shakespeare

* 1564-1616 en Stratdord-on-avon

* Fue hijo de un comerciante de lanas que se casó con una mujer ocho años mayor que el

* Llego a tener su propia compañía dramática en el teatro The Globe.

Periodos del teatro de Shakespeare

Inicial Se destaca por la exigencia formal y los asuntos patrióticos. Obra: la trilogía... Continuar leyendo "Examen de otelo" »