Apuntes, resumenes, trabajos, examenes y problemas

Ordenar por
Materia
Nivel

Que es un horizonte del suelo

Clasificado en Geología

Escrito el en español con un tamaño de 3,62 KB

Descompresión.-  Es la expansión que experimentan las rocas que se han formado en el interior de la corteza terrestre a altas presiones, cuando ascienden a la superficie.
Abrasión.- Es el rose ocasionado por las rocas por los pequeños clastos que son transportados por el viento, por el hielo, por las corrientes fluviales o por el oleaje.
Termoclastia.- Es debida a las grandes diferencias de temperatura que pueden producirse entre la superficie de la roca y su interior cuando y su interior cando se encuentra expuesta al sol.

Meteorización química
Es la disgregación de las rocas mediante la alteración química de sus minerales, proceso que es más eficaz en climas cálidos y húmedos.

Meteorización biológica 

  • Las raíces de un árbol producen
... Continuar leyendo "Que es un horizonte del suelo" »

Conferència internacional de dones socialistes 1907

Clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,57 KB

Dintre el marxisme podem distingir:

SOCIALDEMOCRÀCIA (revisionisme)

·eleccions

·activitat Moderada

·no Lluita de classes

·canvis Mitjançant reformes

SOCIALISME REVOLUCIONARI (comunistes)

·revolució

·activitat Revolucionària

Dintre el socialisme revolucionari (comunistes) Distingim DIFERENCIES I SEMBLANÇES:

Lenin

·partit Minoritari

·aliança Amb món camperol

·suport dels Nacionalistes i antiimperialistes

ROSA DE Luxemburg

·partit De masses

·rebuig Aliança amb món camperol

·internacionalisme

·actitud Revolucionària

·anticapitalistes

·marxistes

·lluita De classes

Evolució DE LA II INTERNACIONAL (fins al 1914)

1)Creixement partits socialistes

2)Però també profundes diferències (estratègies, tàctica política i congressos)

3)no va assolir

... Continuar leyendo "Conferència internacional de dones socialistes 1907" »

Descarregar el llibre l'auca del senyor esteve

Clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,19 KB

EL TEATRE MODERNISTA(sXIX):Hi ha 2 tendencies teatrals:el TEATRE VITALISTA:va ser un corrent teatral,influit pel H. Ibsen,que tractava temes de gran impacte social com la defensa de la veritat per damunt de tot,la situació dde la dona a la societat, el caracter individualista de la llibertat,etc.Tot amb un rerefons ideologic claríssim,es a dir,conflictes socials.Joan Puig i Ferreter va ser un dels grans representants d'aquest teatre.Les seves primeres obres pertanyen al teatre d'idees,com la seva obra mes coneguda Aigües encantades(1907),que combat l'obscurantisme religiós i el caciquisme perque son un fre per al progres de la societat rural.El problema que s'hi planteja ve a ser el mateix que planteja Ibsen a Un enemic del poble,amb uns... Continuar leyendo "Descarregar el llibre l'auca del senyor esteve" »

Apuntes hamlet literatura universal

Clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,11 KB

William Shakespeare.

Autor d'una extensa obra

dramàtica que inclou tragèdies,

comèdies i drames històrics.

També va compondre poemes,

especialment sonets.

Les tragèdies de Shakespeare

assoleixen una gran perfecció,

tant en el desenvolupament de

l'acció com en l'anàlisi de les

passions humanes: la gelosia

(Otel·lo), el dubte (Hamlet),

l'ambició (Macbeth), l'amor

(Romeu i Julieta). 

Carlo Goldoni

Creador de la comèdia italiana.

Crea obres realistes, amb un gran

sentit de l'humor i definint molt

bé els caràcters femenins.

L'hostalera és l'obra més famosa

de l'autor.

L'Edat Moderna a Catalunya.

Context històric.

Decadència: la producció i la

qualitat de la literatura culta en

català pateix un gran retrocés en

relació amb l'esplendor del

període... Continuar leyendo "Apuntes hamlet literatura universal" »

Ejercicios de pronoms febles

Clasificado en Español

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,84 KB

Rosellones: parla comarques rosello, jurisdicció francesa. Característiques: sistema de 5 vocals, pronucien r francesa, article lo/los i el/les, us del possesiu llur, ús del pas en lloc de no, ús de arcaismes,galicismes,occitanismes, castellanismes i rosellonisme.

Central: comarques barcelonines, tarragonines i gironines, sistema de 7 vocals, el/la els/les, pronoms febles davant verb, 1a persona present indicatiu acabat en u.

Balear:illesbalears, isolament geogràfic, molts arcaismes, sistema de 8 vocals tòniques, reducció -qua -gúa final paraula, no s intervocàlica, article es/sa es/ses, forma medieval per 1a persona present indicatiu, pronoms febles davant verb.

Alguerès: parlat Alguer (Sardenya), trets català medieval, d i l intervocalica... Continuar leyendo "Ejercicios de pronoms febles" »

Substantiu determinat

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,49 KB

1Classificació del predicat amb el subjecte:V.Personals:Tenen subjecte/V.Impersonals:no designen subjecte(ploure,nevar...)2Predicat amb els complements:V.Copulatius:el verb no infirma(ser,estar,semblar)V.Predicatius:informa,posen manifest a l'acció(cantar,viure...), es classifiquen els v.Pred:Transitius:necesiten el CD,es una extensió del significat verbal/Intransitius:No admeten el CD/Reflexius:Acció en k el subjecte és alhora l'agent i el pacient/Pronominals:Es conjuguen amb un pronom i denoten activitat interna/Recíprocs:L'acció es feta i rebuda x tots els k la fan./CD:SNSubstitució pronominal:determinat x article, demostratiu o possesiu El-la-els-les;SN no determinat o determinat x indefinit,quantitaiu o numeral En;Això,allò o
... Continuar leyendo "Substantiu determinat" »

Locucions en català

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,32 KB

Modernismemoviment que pretengué modernitzar i europeritzar La cultura català .Va ser un moviment complex, amb matisos i contradiccions. 

2 tendències:                

-Esteticisme:L’art Per l’art

-Regeneracionisme:Transformació De la societat Temes:-Conflicte artista vs Societat  -Natura/paisatge                                                                                     -Vitalisme:lluita, Superació i instint.                                                             Poesia: És pretén renovar la versificació i la temàtica, Es tradueixen els grans poetes europeus, es valora la poesia sincera que Expressi l’experiència de la vida. Joan

... Continuar leyendo "Locucions en català" »

La Segona República es va proclamar el

Clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,88 KB

Introducció--La II República comença el 14 d'Abril de 1931 i acaba amb l'inici de la Guerra Civil, amb un Cop d'Estat contra la República (Franco) el Juliol de 1936 que Desencadena la Guerra Civil el 18 de Juliol de 1936. La República, però, acaba En moments diferents en funció del territori: a Zaragoza acaba el Juliol de 1936, a Barcelona el Gener del 1939 i a València i Madrid el Juliol de 1939. La Guerra Civil acaba l'1 d'Abril de 1939 i comença la Dictadura Franquista.

Inici De la República--El Gener de 1930 dimiteix Primo de Rivera, fet que no era d'esperar. Aleshores, el Rei anomena un nou militar que governés seguint la dictadura. Aquest nou règim Es coneix amb el nom de "Dictablanda", i s'aplica en el període entre Primo... Continuar leyendo "La Segona República es va proclamar el" »

Cules son los organismos vivos que viven en el desierto

Clasificado en Biología

Escrito el en español con un tamaño de 3,45 KB

-Biocenosis: Es el conjunto de seres vivos que habitan en un lugar determinado

-Biotopo: Es el entorno físico que ocupa una comunidad de seres vivos.Está caracterizado por los factores abióticos
-Ecología: Es la ciencia biológica que estudia las relaciones que establecen los seres vivos entre sí y su ambiente.
-Hábitat es el tipo de lugar en el que vive una especie determinada.Un hábitat posee las condiciones ambientales que una determinada especie necesita para poder vivir.
-Nicho ecológico: En un mismo hábitat cohabitan dos especies diferentes,pero reducen su competencia por los recursos porque cada uno desempeña un papel o función diferente dentro de un ecosistema.
-Cuanto mayor sea el potencial biótico(r) mas rápido sera
... Continuar leyendo "Cules son los organismos vivos que viven en el desierto" »

Descripció personatges drames rurals

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,79 KB

Realisme: Concepció de l'art com a representació fidel de la naturalesa, com a còpia de la realitat. Desig de reconeixement científic. Raó és l'únic instrument càlid per captar la realitat, es vol reflectir la societat de l'època. Pretén mostrar els grans procesos d'aquell moemnt, sobretot la revolució Industrial i el triomf de la burgesia. Descripcions detallades i objectives. Llenguatge dúctil i divers. S'ha de reflectir la realitat, tant si es bona com si es dolenta. Novel·la realista francesa: Balzac: Nascut en una familita de la petita burgesia. En l'intent de reflectir la societat sorgida després de la Revolució Francesa, Balzac va concebre el 1833 una obra gegantesca, amb més d'un centenar d'obres, amb el títol genèric... Continuar leyendo "Descripció personatges drames rurals" »