Apuntes, resumenes, trabajos, examenes y problemas

Ordenar por
Materia
Nivel

Energia geotèrimica

Clasificado en Tecnología

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,32 KB

Aqüífer, és una formació Geològica porosa a través de la qual flueix l’aigua subterrània. Biocombustible, combustible obtingut de La biomassa com per exemple la fusta, i el bioetanol obtingut dels conreus de canya De sucre i remolatxa, etc. Cabal, Quantitat d’aigua que té un riu. Cabal Fluvial, quantitat d’aigua que travessa una secció d’un riu en la unitat de Temps. Carbó de coc, obtingut del Carbó. S’utilitza gairebé exclusivament per generar energia termoelèctrica, o Per alimentar des de petites fargues fins a grans forns de fosa de minerals. Central tèrmica, central que produeix Energia elèctrica a partir de la transformació de l’energia alliberada en forma De calor al cremar carbó, fuel o gas natural. Es pot
... Continuar leyendo "Energia geotèrimica" »

Arribar o arrivar

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,84 KB

Néstor és un periodista de 24 anys, que treballa en la redacció d'un diari en el qual el criden "Nessy" i al no li agrada que el criden així perquè li recorda al monstre del llac Ness. Un dia el seu cap, Ferran agilés, també cridat "capitán trueno" pels seus treballadors, li envia com a corresponsal de guerra a Tuzbestán. Abans anar-se explica la seua situació familiar, i diu que sa mare va morir per culpa d'un càncer. Son pare es va a casar amb la veïna, i la seua nóvia, Laia, li ha deixat després de 3 anys. L'excusa que posa és que són "Demasiado bojos per a ser segurs, i massa treballadors per a ser divertidos". Ella li deixa però el la continua volent. Per a arribar a Tuzbestán Néstor ha d'agafar uns quants avions volant
... Continuar leyendo "Arribar o arrivar" »

Capacitat de fer RAID

Clasificado en Informática

Escrito el en catalán con un tamaño de 12,28 KB

DD: Característiques: Discs Rígids, tecnologia magnetica, emmagatzematge digital, per a molta cuantitat d'informació, pot regrabarse moltes vegades, capacitat i velocitat de transferencia alta, tipus d'unitats; Internes: IDE, SCSI, Sata Externa(conexio): USB, Firewire, IDE(cal pagar el pc).

Constitució des discs: 1 o varis discs magnetics que giren sobre un eix, cada disc esta dividit en cilindres, el cilindris estan dividits en sectors, el sectors estan dividits en clústers.

Característiques tecniques: Temps d'accés a la informació(50% del total), capacitat (GB o TB) Velocitat de Transf. Mb/s, Velocitat de rotació, memoria cau de disc, tipus de bus -> bus rapid = major velocitat de transf. Interfície; Conecta el DVD amb l'ordinador,... Continuar leyendo "Capacitat de fer RAID" »

Les Aigües de la terra

Clasificado en Geología

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,89 KB

Ecologia: viuen 100-1500msnm. Solei. Cert pendent o bon drenatge (pq no viuen en terrenys entollats). A terrenys calcaris. PH 7’5-8’5. Pluges: 500-900mm (50-60 a l’estiu). Sòl filtrant, permeable, airejat, assoleiat i calcari. Tractaments silvícoles: Poda arbres: forma con invertit pq arribi llum al terra. Aclarides i esbroçadés selectives: suaus, per no treure la branca associada a l’arrel de la t., però s’ha d fer pq es imp la llum. Millor alzines q pins. Obertura de passadissos: connectant z. Tofoneres o “quemados” amb subsoladora. Cremes: a les carboneres està ple d t., es vol simular això cremant restes d les aclarides, a+ el porc senglar ve a rebolcar-se i deixa espores. Llaurades: multicultor, al final de recol·lecció,
... Continuar leyendo "Les Aigües de la terra" »

Realidad perspectiva

Clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en español con un tamaño de 2,93 KB

Error de estas dos teorías: Estas dos doctrinas opuestas tienen un mismo fundamento, ambas admiten una tesis errónea: la creencia en la falsedad del punto de vista del individuo. El punto de vista individual es legitimo porque es el único posible, el el único desde el que puede verse el mundo: larealidad, si es tal, se mostrara de ese modo. La posición correcta es otra: la verdad tiene muchas cara, y dependiendo de las perspectiva desde la que miremo, nos ofrecerá aspectos distintos. La realidad consiste en asimilar aquella perspectiva, aquellas circustancias, a través de las cuales yo la interpreto sin rechazar las perspectivas y las visiones de los demás. Porque cada perspectiva es una visión que capta una parte de la verdad y es
... Continuar leyendo "Realidad perspectiva" »

Crisis ecoómica

Clasificado en Historia

Escrito el en español con un tamaño de 4,63 KB

El crack de la bolsa repercutíó rápidamente en toda la economía norteamericana, provocando una crisis en cadena de todos los sectores económicos.Crisis del sistema bancario: los ahorradores, alarmados por el crack, acudieron en masa a los bancos a retirar su dinero. Muchos bancos quebraron inmediatamente pues no tenían reservas.Hundimiento industrial: la crisis pasó a la industria. Las empresas cuya situación financiera era frágil se arruinaron por la falta de créditos bancarios; otras no pudieron resistir la bajada de los precios ante la falta de demanda.Aceleración de la crisis agrícola anterior:la agricultura quedó aún más hundida. Los agricultores, ante la caída general de los precios, no pudieron pagar los préstamos y
... Continuar leyendo "Crisis ecoómica" »

La escuela mallorquina

Clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,71 KB

Esc.Mallorquina: CLASSICISME: MITOLOGIA, SERENITAT, HARMONIA, EQUILIBRI EN LEXPRESSIÓ, NATURA: EL PAISATGE MEDITERRANI, NACIONALISME : ARRELS ESTIMAR LA TERRA, SUBJECTIVISME, INTIMISME, RIGOR FORMAL I Preocupació PER LA INTELECTUAL FORMA, PERFECCIONISME; VERS PERFECTE I LLENGUA CULTE, DEPURADA I LLENGUATGE ELEGANT. P.PURA: ve del simbolisme i Avantguardisme, contenció emocional, antirromanticisme, el·liptisme, interlectualitzacio, busquen la creació artística i artifici, nuesa emocional, predomini del pensament, gust per la metafora, sustantius abstractes, mètrica i estrucutres tradicionals; sonet, predilecció per formes poetiques breus: pocs versos. 


Lavanguardisme: busquen un llenguatge nou que els permet trancar amb la tradició
... Continuar leyendo "La escuela mallorquina" »

Cesar había llevado a

Clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en español con un tamaño de 919 bytes

Enterado César del caso, y recelando de la Ligereza de los galos, que son voltarios en sus Resoluciones, y por lo común noveleros, acordó De no confiarles nada. Tienen los galos la Costumbre de obligar a todo pasajero a que se Detenga, quiera o no quiera, y de preguntarle Qué ha oído o sabe de nuevo; y a los Mercaderes en los pueblos, luego que llegan, Los cerca el populacho, importunándolos a que Digan de dónde vienen, y qué han sabido por Allá. Muchas veces, sin más fundamento que Tales hablillas y cuentos, toman partido en Negocios de la mayor importancia, de que Forzosamente han de arrepentirse muy presto, Gobernándose por voces vagas, y Respondíéndoles los más, a trueque de Complacerles, una cosa por otra.

Acte reflex

Clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,93 KB

funció SN: elaborar respostes pels estímuls interiors i/o exteriors que rep.
cèl·lula SN=neurona       parts neurona: dendrites, axó i cos.
neurona segons forma i funció hi ha diferents tipus: sensitives o aferents, interneurones, motores o eferents.
la presència de la mielina a les neurones fa que l'impuls nerviós es propagui ràpidament.
l'espai sinàptic: 1.Neurona sinàptica, 2.Espai sinàptic i 3.Neurona postsinàptica.
les substàncies químiques necessaries perque limpuls nerviós travessi aquest espai sanomena neurotransmisors.
SNP que controla moviments estómac és autónom, vegetatiu. SNP controla moviments voluntaris somátic.
encèfal protegit pel crani, part més voluntaria de l'encefal el cervell.
parts: cervell, cerevel,

... Continuar leyendo "Acte reflex" »

Explotació colonial

Clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,56 KB

RESTAURACIÓ ABSOLUTISTA:EL MODEL QUE TÉ PER OBJECTIU LA RECUPERACIÓ DE L'ANTIC RÈGIM I EL RETORN A LA SITUACIÓ ANTERIOR O LA REVOLUCIIÓ FRANCESA. CONGRÉS DE VIENA:ÉS LA ReuníÓ DE TOTES LES POTÈNCIES EUROPEES ENTRE RÚSSIA, L'IMP. AUSTRÍAC, Anglaterra I PRÚSSIA PER CONSTRUÏR LA NOVA Europa DESPRÈS DE L'IMP. NAPOLEÒNIC.
SANTA ALIANÇA:EL PACTE MILITAR ENTRE TOTES LES NOVES POTÈNCIES EUROPEES PER DEFENSAR L'ABSOLUTISME I LLUITAR DE FORMA CONJUNTA CONTRA EL LIBERALISME.CONGRÉS DE Londres:SEGONA ReuníÓ DE LES POTÈNCIES EUROPEES PER RESCONÈIXER LA INDEPENDÈNCIA DE BÉLGICA I DE GRÈCIA.1848PRIMAVERA DELS POBLES:REVOLTES GENERALITZADES DE LES CLASSES POPULARS EUROPEES CONTRA L'ABSOLUTISME I EN DEFENSA DE LA LLIBERTAT DELS POBLES.
... Continuar leyendo "Explotació colonial" »