Resum T5: L'escorça terrestre

Clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,98 KB

 

Resum T5: L'escorça terrestre 

1-Escorça

Escorça: Capa superficial sòlida de la geosfera

E. Continental --- gruix mig --- Granit

E. Oceànica --- gruix baix --- Basalt

2-Minerals

Mineral: Substància natural, inorgànica, sòlida, cristal·lina i químicament pura

  • Natural: S'ha originat a la natura (Formula artificial)
  • Inorgànica: No està constituida principalment per C i H
  • Sòlida: Els àtoms estan units i ocupen posicions fixes
  • Cristal·lina: Els àtoms es troben ordenats seguint un model geomètric (Formulaamorfa)

3-Roques

Roca: Substància natural formada per dos o més tipus de minerals

4-Tipus

  • Magmàtica: Refredar-se i solidificar-se un magma [Granit, pedra tosca, lava, basalt]
  • Sedimentària: Unió de sediments [Conglomerat, gres, argila, calcària, sal, carbó]
  • Metamòrfica: Transformació Temperatura ? i Pressió?[Marbre, gneis, pissarra, esquist, quarsita]

Entradas relacionadas: