2a Quinzena

Clasificado en Química

Escrito el en español con un tamaño de 3,84 KB

 
2a kinzna
.sabnt kl sol té 1a +sa d 6·1030 kg i la trra 6·1024 kg i k la distància kls sxa és d 150.000.000 km, la força d'atracció gravitatòria k s fan és d=a. 1,067 · 10^{23}n
.stàs d'acord amb l'afirmació swent?la forçalctromagnètica k fa la trra sobr la yuna provoca k aksta s mantingui orbitant al su voltant=vrtad
.la força d frgamnt=d. té la dircció dl movimnt dl cos, prò sntit contrari prquè s'oposa a akst
.la força nuclar fbl=b. actua enls procssos d dsintgració nuclar
.dus càrrguslèctriks d 4 c i - 3 c sxads pr 1a distància d 1 km s' atrauen amb 1a força k val=c. -12 n
.el ps d'un cos=a. dpèn dl valor k té la gravtat enl yoc on s trobal cos
.1 cos és stirat pr 3 forcs. la primra actua vrticalmnt i cap amunt i val 50 n, la sgona actua vrticalmnt i cap avay i val 20 n i la trcra actua oritzontalmnt i cap a la drta i val 40 n. la força rsultant k actua sobrl cos val=b. 110 n
.quan s sumn dus o més forcs=a. cal tnir en comptl mòdul, la dircció il sntit d ls matixs
.la intnsitat d la força gravitatòria amb què s'atrauen 2 cossos=d. dpèn d la +sa dls cossos i d la distància kls sxa
.la força amb què la trra atrau 1a poma és=a. més gran k la força amb què la poma atrau la trra
___________________________
.calculu ls forcs gravitatòris k s fan 2 plants k tnn +ss d 60·1025 kg i 20·1020 kg rspctivamnt i s trobn sxats pr 1a distància d 300.000 km.dada: g= 6,67·10-11 n.m2/kg2
.la constant d gravitació 1ivrsal (g)=a. tél matix valor en qualsvol punt d l'univrs i akst valor és d 6.67 · 10(-11) nm2/kg2
.si trbayem ambl sistma intrnacional, la distància entr plants l' em d'exprssar en=a. m3
.la força gravitatòria=a. és smpr 1a força atractiva
.si trbayem ambl sistma intrnacional, la +sa dls plants l' em d'exprssar en=a. kilograms
.el valor d la força gravitatòria amb k s'atrauenls 2 plants dl problma studiat és d=a. 8,89 · 10(20) n
------------------------------------------------
. la intnsitat d la força gravitatòria amb què s'atrauen 2 cossos = d. dpèn d la +sa dls cossos i d la distància kls sxa
. la 1itat d força enl sistma intrnacional d'unitats ésl = b. n
.l ps d'un cos = a. dpèn dl valor k té la gravtat enl yoc on s trobal cos
. ls forcs = d. s rprsntn mitjançant vctors
. dixem caur ds d la matixa altura i al matix tmps 1a bola d plom i 1a ploma d'ocy. si considrm kl frgamnt d l'air no ls afcta = c. arribaran al trra ls dus al ora
. la força nuclar forta = d. manté 1ids ls partículs dl nucli d l'àtom
. 1 yibr s troba en ekilibri sobr 1a taula. sobrl yibr = a. i actuen la força ps i la força normal
. 1 cos stà en ekilibri si = a. la força rsultant k actua sobry val zro
. 1 cos és stirat pr 3 forcs. la primra actua vrticalmnt i cap amunt i val 60 n, la sgona actua vrticalmnt i cap avay i val 30 n i la trcra actua oritzontalmnt i cap a la drta i val 40 n. la força rsultant k actua sobrl cos val = a. 50 n
. ls forcs nuclars = b. s classifikn en força nuclar forta i força nuclar dèbil
.l ps a la yuna d'una prsna k a la trra té 1a +sa d 90 kg és d = c. 144 n
.La força electromagnètica que fa la Terra sobre la Lluna provoca que aquesta es mantingui orbitant al seu voltant =No estic d'acord amb l'enunciat, doncs la força que fa la terra sobre la lluna i provoca que es mantingui orbitant al seu voltant es la força gravitatòria.

Entradas relacionadas: