Catala poesia

Clasificado en Español

Escrito el en español con un tamaño de 1,84 KB

 
5- creucaudada : ABBA CCDD
6-
cadenacaudada : ABAB CCDD
Balada: es una tira de versos llargs cesurats habitualment de 7 sil.labes cada hemistiqui. (romance popular)
Romanço: Una serie de cuartets assonants monorims. (romance de caña y cordel)
Romanç: tirada de versos heptasilabs assonants alternats amb altres blancs.(romance)
Romancent: el romanç de 5 silabes (romancillo)
Octava reial: Italia, ABAB ABCC,decasilabs pero varians.
Octava: Combinacio de 8 versos normalment d'art major (10 sil). 4 + 6 , te diverses variants.
Cobla: es l'octava de la poesia culta catalana medieval. Es solia emprà en les composicions de caracter amoros. La diversa distribució de la rima donà origen a 4 tipus de cobles:
1-
creucreuada : ABBA CDDC
2-
cadenoencadenada : ABAB CDCD
3-
creuencadenada : ABBA CDCD
4-
cadenocreuada : ABAB CDDC

Entradas relacionadas: