Cultismes procedents de verbs

Clasificado en Otras materias

Escrito el en español con un tamaño de 1,05 KB

 Radical llatí

 Significat cultisme en catala

 ambulare

 caminar deambular,preámbul
 audire/auditum escoltar audició,audiencia
 cadere/casum caure decadencia,caduc
 claudere/clausum tancar clausurar,clausula
 docere/doctum ensenyar docent,doctor
 ducere/ductum conduir conducta, aqueducte
 facere/factum fer factura,fortificar
 fluere fluir afluent,influir
 fugere fugir

 fugitiu,fugac

 legere/lectum llegir

lectura, elecció

 ludere jugar lúdic,ludoteca
 tacere/tacitum callar tacit,taciturn

Entradas relacionadas: