La velocitat

Clasificado en Deporte y Educación Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,8 KB

 

LA velocitat: és la capacitat de realitzar un o diversos moviments en el mínim temps posible. Factors condicionants: Sistema nerviós -La velocitat de transmissió dels impulsos nerviosos. Es mesura el temps q transcorre des de la captació de l'estímul fins a la resposta motriu.  Sistema muscular -el tipus de fibres (-Blanques o ràpides -Vermelles o lentes -Intermédies) -LA força dels músculs(principalment la dels extensors del tronc superior/inferior) Biomecànic -L'execució técnica Edat i sexe -La velocitat augmenta amb l'edat -Els nois tenen més força q les noies.

CLASES VELOCITATS -LA velocitat de reacció: és la capacitat de realitzar un moviment el més ràpid posible desde que apareix un estímul(auditiu/tactil/visual) Es mesura mitjançant el temps de reacció posible (es determina mesurant el temps q transcorre entre la presentació d'un estímul i la resposta) i el temps de reacció discriminatiu (la persona ha d'escollir, segons l'estímul, entre diverses respostes posibles). -La velocitat gestual: és la capacitat de realitzar un gest el més ràpid posible (FActors: -La capacitat de crear tensió -La freqüència i intensitat de l'estímul -L'augment de la temperatura local) -La velocitat de desplaçament: és la capacitat de recórrer una distància curta en el mínim temps posible.

SISTEMES D'ENTRENAMENT -Entrenament intervàl·lic: consisteix a repetir esforços d'intensitat submàximà (75-90%), separats d'una pausa incompleta. -Repeticions: consisteix a repetir esforços d'intensitat màxima/submàxima (95-100%), separats per una pausa completa.

Hi ha proves per mesurar la velocitat: -Play-tapping(mesura la v. gestual) -20m llançats(mesura la v. de desplaçament) -10m x 5 cops (mesura la v. de desplaçament)

Entradas relacionadas: