Nomina

Clasificado en Historia

Escrito el en español con un tamaño de 1,09 KB

 
1)MERITACIONS
1.Percepcions salarials
-salari base
complements salarials
-antiguitat
-pagues extres
2.Hores extres

2)SEG SOCIAL
1.Remuneracio.......(sal.base+compl.sal.) excepte h.extres i pages extres
-prorrata................(preu pages extres x nºd pages dividit entre 12)
REMUNERACIO + PRORRATA = BCC

2.Contingencies comuns.....(BCC+H.EXTR)....................... 4,7
Atur i FP.........................(conting.comuns+h.extra).............. 1,7
Hores extres...........................................................................4,7

3)DEDUCCIONS
-SS..........(resultat de la suma del tanto x100 de 4,7/1,7/4,7)
-IRPF.......(soubrut de %)
SE ACE LA SUMA

SOU NET=soubrut-el resultado de la suma anterior

Entradas relacionadas: