Separacio de mescles

Clasificado en Física

Escrito el en español con un tamaño de 1,93 KB

 
Mescles heterorogènies
Decantació:
es basa en la diferent densitat que tenen els components d’una mescla.
Tamisatge: es basa en les partícules de sòlid d’acord amb la seva mida.
Filtració: es basa en la diferent mida deles partícules dels components de la mescla.
Extracció: es basa en la diferent solubilitat que tenen les substàncies d’una mescla en un dissolvent aliè que és afegit.
Centrifugació: es basa en la diferent densitat dels components de la mescla.
Imantació: es basa en la propietat que tenen alguns materials de ser atrets per un imant.
Sublimació: es basa en el canvi d’estat de sòlid a gas.

Mescles homogènies
Evaporació:
es basa en els diferents punts d’ebullició de les mescles.
Cristal.lització: es basa en l’eliminació d’un líquid mitjançant l’evaporació.
Destil.lació: es basa en la diferència dels punts d’ebullició que tenen els líquids que formen una mescla.
Extracció: es basa en la diferent solubilitat que tenen les substàncies d’una mescla en un dissolvent aliè que és afegit.

Cromatografia: no separa sino que et demostra si es una mescla o una substància pura. Es basa en la diferent mobilitat que tenen els components.

Col.loide: són mescles que tenen aspecte uniforme, homogeni, però en què es poden distinguir els components si s'observen amb un mocroscopi d'alta resolució.

Aliatges: són mescles sòlides formades per metalls.

Entradas relacionadas: