Alçat d'una església Romànica

Clasificado en Arte y Humanidades

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,36 KB

5.L’art Romànic

En els primers segles de l’alta Edat Mitjana es van desenvolupar unes formes artístiques a Europa que es coneix amb el nom d’art preromànic.

Perls vols de l’any 1000, va sorgir l’art Romànic, que es desenvolupa entre els segles XI i XIII.5.1. L’art preromànic

Les característiques de l’art preromànic son aquetes:-s’utilitzava la volta de canó -Els murs eren fets de pedra-es feia servir l’arc de ferradura, que és característic de l’arquitectura visigòtica.-S’utilitzava l’arc de mig punt, que es característic de l’arquitectura preromànica asturiana.-A l’exterior, el mur era reforçat per contraforts.5.2.L’arquitectura Romànica

Els primers edificis romànics eres l’església, el monestir i la catedral. Una de les palantes mes freqüents de les esclesies era la de creu llatina.

Les esglésies romàniques tenien una o mes torres campanar. En algunes esglésies, damunt del creuer hi havia una torre baixa, anomenada cimbori. La part superior de la porta era envoltada per arcs de mig punt anomenats arquivoltes.

Els edificis romànics eren fets de pedra amb murs gruixuts i poques finestres. A l’exterior, el mur era reforçat per contraforts. A l’interior, els pilars i els arcs de mig punt contribuïen a sostenir el pes de la coberta.5.3. L’estructura Romànica

Les característiques de l’escultura Romànica son aquestes:

-  Es troba als murs, els capitells i les arquivoltes de les esglésies, les catedrals i els monestirs.- La temàtica és religiosa i té una funció didàctica: narrar passatges de la Bíblia a uns  fidels que eren analfabets.- Era habitual representar-hi Crist i la Mare de Déu.- Les escultures eren frontals, rígides, inexpressives i simètriques.- Hi havia desproporció entre les diferents parts del cos.-Els artistes no es preocupaven de reproduir fidelment els detalls anatòmics.5.4.La pintura Romànica

Les característiques de la pintura Romànica son aquestes:-També tenia força relació amb l’arquitectura. Moltes de les pintures es feien als murs de les esglésies-la majoria de les pintures eren de temàtica religiosa i tenien la mateixa funció didàctica que l’estructura-els personatges eren frontals, rígids inexpressius, simètric i gens  naturalistes.-no s’usava la perspectiva, el fons era pintat d’un sol color i no s’hi dibuixava paisatge.-els contorns de les figures eren fets amb línies gruixudes i els colors eren plans, sense gradació de tons.

Entradas relacionadas: