Aliments rics en glúcids

Clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,4 KB

alimentació el proces per el qual obtenim substancies nutritives necessaris per créixer,mantenir el nostre cos en bon estat...nutrients:aigua,la + abundant en el nostre organisme.Sals minerals,disoltes en els líquids del cos, donen consistencia, aporten principalment fruita i verdura.glúcids:ens aporten energia,de 2 tipus:glúcids simples,gust dolç es disolen en aigua, + importants glucosa i fructosa.Glúcids complexos:formats per Unió de simples sucres no es dissolen amb aigua i no son dolços.

lípids:aporten materia i energia al nostre cos,2 tipus:greixos animals:solids a temperatua ambient.Greixos vegetals:líquids a temperatua ambient.proteines:aporten materia al nostre cos,l'organisme les pot fer servir per obtenir energia.vitamines:regulen els procesos que tenen lloc a l'interior del nostre cos.Alimentació equilibrada:aliments plastics:aliments rics en proteines i sals minerals.energetics:rics en glúcids ni lípids.reguladors:rics en vitamines i sals minerals.

Entradas relacionadas: