Analisis frases

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,42 KB

 

Coordinades:
Copulatives
: i , ni
Adversatives: mes, pero, sino que, no obstant, tanmateix
Disjuntives: o, o bé, o si no
Distributiva: Ara.....ara, tant...com, aquí....alla, que....que, no solament....sino que
Explicativa: Aixo es, es a dir, o sigui,....
Sustantives:
Subjecte, CD, CN, ATRIBUT, CAdj, CAg.
Adverbials:
temporals
: abans que,quan, mentre, d'ença,sempre que.
locatives: on
modals: com,com si,segons que,tal com
Causals: perquè, ja que, com que, atès que, vist que, gracies a,...
Finals: perquè, a fi de/que, per tal de/que, per....
Condicionals: si, en cas que, levat que,
Consecutives: de manera que, tan(t)...que, massa/molt/prou, perque, així que
Concessives: encara que, malgrat que, tot i que, a pesar de /que....
comparatives: mes que, tan com, menys que, com més..menys,quant mñes..més


 per què--> elqual,la qual (relatiu)/ quin motiu (interrogatiu)                                                                                                                                                                                         perquè--> causal (ja que), final (a fi que), substantiu ( motiu)

Entradas relacionadas: