3

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,41 KB

 
La polemica ling.: al s.19la llengua es veu envoltada en una polemicaque endarrereix la Renaixença, el problema es la manca d'una normalitzacio unica per a tots els parlants, la polemica es centra en quin model de llengua cal basar-se, en el catala academic o la llengua que ara es parla. Els Jocs Florals foren la plataforma clau per a la recuperacio de la lleng literaria.La prosa de la renaixença:-narrativa romantica:les poque obre que hi havien estaven plenes d'araismes i cultismes barrejats amb vulgarismes i castellanismes.Generes narratius:-La novela historica tenia autors com Dumas o Scott, responia a la moda romantica historicista, l'obra + important "L'orfeneta de Menàrguens" d'Antoni de Bofarull. -La narrativa costumista es la transicio entre el costumisme i el realisme. A partir de la recreacio de costums populars, l'autor construeix una narracio llarga, amb personatges de compleixitat psicologica i amb un argument versemblant, destaca l'autor Josep Pin i Soler, que va escriure La familia dels garrigas, jaume i Níobe.Géneres:L'article costumista, el quadre i la novela fulletonesca.Narrativa realista i naturalista: El realisme es contraposat a els romantics historicistes, i el va formular Balzac en La comedia humana, els autors realistes van fugir de la visio idealitzada i folklorica del costumisme i es caracteritza per la reproduccio de la realitat. la novela realistava conservar la descripcio d'ambients pintorescos i rurals, encara que es centrà en la vida dels burguesos.La novela naturalista era una evolucio del realisme, va accentuar el descriptivisme amb la produccio d'ambients degradats i va explicar la realitat a partir de les teories deterministes

Entradas relacionadas: