Arts estatiques

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,54 KB

 
art: manifestació de sensacions i sensibilitats. És una forma d'expressió artística.
Perquè es consideri art l'artista té que dominar una técnica i una estètica. Qui marca el criteri són el mercat i els especialistes.
Natura morta: No hi ha éssers vius, va aparèixer com a gènera el XVII. En els oaïsos catòlics apareixia com una justificació religiosa i moral. No podia ser art per art. Era un elogi de la simplisitat de les coses creades per Déu com un advartiment pel caràcter hèfimer per tot el que viu o creix en aquest món. Al nord, la pintura morta són: rams de flors, menjar ( taula parada), marics i joies. També s'intenta abocar el plaer dels sentits. Ex: sabor(menjar,begudes), la vista i olfacte ( flors) , estoballes ( tacte), oïda(instruments).
Piero Manzoni: És un artista italià , autor d'una obra que és tractava de 90 llaunes, signades i numerades , en l'etiqueta de les quals es podia llegir"merda d'artista". Això passava el 1961. El contingut de les llaunes era l'indicat en l'etiqueta.

Principals vehicles artístics: Els més estudiats són la pintura, escultura i arquitectura. Els dividim en :
- les arts especials: necessiten el Març del espai per expressar-se
ex: pintura,cinema.
- les arts temporals: necessiten el Març del temps per expressar-se
ex: música , cinema.
el xx apareixen elements que no podem classificar perquè no produeixen cap objecte--> happening
happening: obra que quanfinalitza no té res que es pugui comprar o vendre, només es viu durant un temps, desprès es recorda.
En el happening s'elimina l'objecte artístic que es substitueix per la creació. Obliga a participar l'espectador, és una vivència compartida. És una reacció contra la societat dels objectes.
1r exemple happening: 1932-wolf vostell- cólonia
allan kaprow--> creador del happening
La figura del artista al llarg del temps: L'artista és un element de l'organització social i no pot arribar a la seva condició amb independència de la cultura a què pertany. També a de gaudir de la seva llibertat .L'artista a passat per 3 etapes:
- L'artista-Artésà:treballava per encàrrec i era el client qui determinava els temes i certs aspectes de l'execució de l'obra.
- L'artista liberal:Damià Forment es qui representa aket pas( va utilitzar l'art per ascendir socialment)
-L'artista independent: cerca els seus propis objectius i sovint és rebutjat

Entradas relacionadas: