Avantatges i inconvenients del gas natural

Clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,69 KB

 
PRIMERAS MATERIES NATURALS
segons l'origen
1.ANIMAL:
predueixen d la ramaderia i es fan servir a la industria tèxtil ex: llana i pells.
2.VEGETAL: poden ser productes agricoles, o forestals ex:cotó, fusta, catxú.
3.MINERAL: s'extreuen del subsòl. Ia 3 grups:
1.MIN. METÀL·LIC:són akells dls kals s'extreuen els metalls.Són molt importants xk són la base d ls indústries siderúrgica i metal·lúrgica tmb els metalls preciosos.
2.MIN. NO METÀL·LICS:akells dls kal s'obtenen altres matèries.
3.MIN. ENERGÈTICS:carbó,gsa natural,urani i petroli produeixen energia.

LOCALITZACIÓ DE LES FONTS D'ENERGIA TRADICIONALS:
CARBÓ: es un combustible fòssil molt abundant a la natura.
localitza a la xina, estats units i els països de la UE.
PETROLI: és la principal font d'energia k hi ha actualment.Un dels problemes k té es k es concentra a alguns països. Es localitza a l'orient mitjà, estats unitis, rússia,mèxic,veneçuela,indonèsia i nigèria.
GAS NATURAL: es concentra als països dl golf pèrsic i tmb als estats units, rússia i canada.
ENERGIA NUCLEAR: te una participacií modesta en el panorama energètic mundial.Es localitza els principals productors són canada i estats units.
HIDROELECTRECITAT: està molt desenvolupada als països més industrial, als països pobres té molt poca importància. Es localitza a canadà, xina, estats units, noruega i japó.

                                                                                                                


INDÚSTRIA: ls fabrikes ncessiten fonts d'energia,i primeres materies. Akestes passen x un procés d transformació x donar lloc als productes elaborats dirijits al consum i als productes semielaborats, k serveixen d base a altres indústries.
PROD. ELABORATS: s'utilitzen o es consumeixen directament.
PROD. SEMIELABORATS: es fabriken x ser part de l'elaboració d'altres productes industrials.

ALTRES FONTS D'ENERGIA ALTERNATIVES:
ENERGIA GEOTÈRMICA: s'obté mitjancant l'aprofitament de la calor k hi ha l'interior d la terra.
E. MAREMOTRIU: es basa en l'aprofitament dl moviment d l'aigua dl mar.
BIOENERGIA: s'obté x la combistió de matèria vegetal o animal.

LES FONTS D'ENERGIA ALTERNATIVES:
ENERGIA SOLAR:es abundant, inesgotable i no contamina. Les aplicacions d l'energia solar son tant industrial com domèstikes. Es fa servi x obtenir aigua calenta i elèctricitat.
PLAKES FOTOVOLTAIKES SOLAR:permet convertir l'energia solar en elèctrica. Es poden col·locar als terrats o els teulats d ls cases o bé ocupant gran extensions de camp, formant el k anomenem"horts solars"
E. EÒLICA:s'obté a partir de l'aprofitament de la força dl vent x a l'obtenció d'energia elèctrica.Es renovable i no contamina l'atmosfera, té com a inconvenients el fet d'estar molr localitzada i no ser regular.
MOLINS DE VENT: transformen la força dl vent en electricitat, han d'estar situats en amplis espais oberts on la força de l'aire sigui contínua.

  

Entradas relacionadas: