Bens peribles

Clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,05 KB

 
CONSUM: el comportament principal d'aquesta macromagnitud és el consum privat i la inversió empresarial. El consum privat al·ludeix a les despeses que les families o els consumidors realitzen en 3categ debens: bens duradors: duren més 1any.Bens peribles: s'esgoten en un període de temps:aliment.BensdesereiS: educació. 
FACTORS QUE CONDICIONEN EL CONSUM: 1.La renda disponible: és el factor que mes influeix el consum, com més renda disponible,mes consum.Consum autònoms: es el consumir minin per poder sobreviure,ho fa gent amb rendes baixes.2.Renda Permanent: és el nivell de renda d'una llar un cop eliminats els beneficis o les perdues imprevistes 3.La hipòtesi del cicle vital: gent que vol sentirse segur al jubilar-se, te assegurances. 4.Efecte riquesa: suposem que 2 treballadors guanyen el mateix pero un te estalviat i l'altre no.

ESTALVI: L'estalvi personal es la part de la renda disponible que no es consumeix de tal manera que equival a la renda disponible menys el consum. Gràcies al estalvi als agents econòmics poden aconseguir els recursos que necessiten per adquirir bens de capital i en que exerceixen l'activitat econòmica i obten per aconseguir beneficis. Perquè hi hagi inversió cal que prèviament hi hagi estalvis. Els paisos que son capaços de renunciar el consumir en el present per estalviar i desprès inverteixen, creixen ràpidament en producció i nivells de salari. Hi ha diversos motius per estalviar: -Per millorar el nivell de vida en el futur, per augmentar el patrimoni familiar, per garantir la jubilació, per fer front a possibles despeses.         Les families amb rendes baixes es veuen obligades a destinar major part d'ingressos al cobrir necessitats i per això difícil estalviar.

Entradas relacionadas: