Bilinguisme

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,11 KB

 

Bilingüisme és un terme que etimològicament fa referència a l'existència de dues llengües en un individu o un grup social, és una concreció del plurilingüisme.Bilingüisme individual:Es produeix quan un individu té la capacitat de dominar dues llengües. El psicolingüisme s'encarrega d'estudiar aquest fenomen. Hi ha diferents tipus de bilingüisme individual: Bilingüisme actiu: L'individu entén i parla dues llengües.Bilingüisme passiu: L'individu entén i utilitza una de les dues llengües i l'altra l'entén però no l'utilitza.Bilingüisme simètric: L'individu coneix les dues llengües igual.Bilingüisme asimètric: L'individu coneix millor una llengua que l'altra.Bilingüisme instrumental: L'individu estudia una llengua per necessitat, per raons pràctiques.Bilingüisme integrador: L'individu estudia una segona llengua amb el desig de convertir-se en membre de la comunitat que la parla.Bilingüisme social: Quan a un determinat grup social de qualsevol mena es fan servir dues llengües, sigui per a finalitats diferents o per a la mateixa, a causa de qualsevol factor (imposició política, immigració, necessitats de comunicació...).Bilingüisme territorial: Es produeix quan es divideix un territori en dues parts i a cada una s'utilitza una llengua diferent. Un exemple seria Bèlgica on es parla francès i flamenc o Canadà, que es parla anglès i francès.homonímia és una relació lèxica que s'estableix entre dos homònims, del grec homo- (igual) i -onoma (paraula), és a dir, paraules que presenten identitat formal (fònica o gràfica) però són semàntiament diferents.Dues paraules són homònimes quan presenten la mateixa forma o la mateixa pronúncia, és a dir, quan són homògrafes o homòfones. Les homòfones només coincideixen en la pronunciació (com "vaca"- "baca"), mentre que les homògrafes també en la grafiahiperònim a aquell terme general que es pot fer servir per referir-se a la realitat anomenada per un terme més particular.Per exemple, cotxe és hiperònim de descapotable

Entradas relacionadas: