Biologia celula animal y vegetal

Clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 61,22 KB

 

clula vgtal animal: a=no part cl·lular, no plastidis,vacuols ocupn poc, cntr cyular cntrosoma//mmbrana clular: sxa l citoplasma d l'extrior,prmt intcanvi d substàncis i sta fomrada pr 1a bicapa lipidica q s 1a dobl capa d grixos.//difusio simpl(gradient)difusio facilitada(gradient+potina)transxtacioiu:(bombigbstancis)l'soticitosi i endocitosi sn macromolèculausionn vsiculs i sn scrtads a lxtrior o a lintrior.// cobrts d scrcio: matriu extracl·lular xarcs d grans molculs,sn componnts d la mmbrana, intrvnn procsos dfnsius i immunitaris i part d cl·lulsa: rcobrix mmbrana d cl·luls vgtals, li dona forma y rsistncia,intrv la nutricio i dsnvolipamnt cl·lula vgtal//citoplasma:tros d clula entr la mmbrana plasmatica i la mmbrana nuclar format pr citols/

sostms d sostnimnt y transxt: citosqlt: format pr filamnts i microtubuls, sta en rnovacio continua i dona forma a la cèl·lula -rticl endoplasmatic conjunt conducts i vsiculs format pr la mmbrana 1itaria, --el rugos:-sta aprop dl nucli,t ribosomos a la suprficie i rcuy guarda i transxta xtins--yis: sinttitzals lipids i transxta biomolculs -ribosoms: organuls sfèrics q s tribn dpsrsos pl citoplasma i sittitzn protins -el complx d golgi:conjunt d vsiculs d forma discoidal guarda madura i tranxta biomolèculs.-organuls funcionals: -lisosoms: sfrics q tnn enzims q dgradn substancis i podn digrir substancis extraclulars - mitocondris: sfrics o ayargats amb loxidacio i ls svs caractristiqs: patrimoni gntic propi i s formn d la divisio dal3 mitocondris. -proxisoms: organuls sftics amb loxidacio ayibrn enrgia en forma d calor no tnn matrial gntic propi -cntrosoma: organuls d ls cluls animals forma fus acromatic d la mitosi MICROSCOPIO ELECTRÓNICO: Es el instrumento más adecuado para el estudio de la ultraestructura de la célula,El gran aumento,alto poder de resolución, obtener una información muy detallada ultraestructura de la célula y logra visualizar componentes no visibles cn el otro,optico:instrumento se utiliza el estudio de la célula,se puede observar la FORMA, pero no  ultraestructura,Su aumento es comúnmente de 5 a 10 diámetros ,observar Células VIVAS o Preparaciones fijadas o coloreadas; se distinguen la FORMA de las células y la presencia de la mayoría de sus componentes pero es imposible reconocer la estructura 


 


 Els * biomolècules són les molècules constituents dels essers vius. Els 4 quatre * bioelements mes abundants a els essers vius són el Carboni, Hidrogen, Oxigen i nitrogen,
Biomolècules orgàniques: i tenen una estructura a base de carboni. Estan constituïdes principalment per carboni, hidrogen i oxigen, i sovint estan també presents nitrogen, fòsfor i sofre
Són biomolècules inorganiques no formades pels éssers vius, però imprescindibles per a ells, com l'aigua, la biomolècula més abundant, els gasos
20070712191214-celula-vegetal-y-animal

CÉLULAS PROCARIOTAS Son células que carecen de núcleo y presentan una forma alargada (bacilos). Las bacterias son células procariotas. A las células procariotas se las considera una de las células más simples y arcaicas que existen.Las células procariotas están formadas por una pared celular rígida de componentes proteicos; una membrana plasmática, formada por una doble capa de lípidos y de proteínas; encimas; ácidos nucléicos, tanto ADN que presenta una estructura circular como ARN y ribosomas. La membrana plasmática tiene unos pliegues hacia el interior denominados mesosomas.CÉLULAS EUCARIOTAS Las células eucariotas poseen un núcleo donde se encuentra el ADN. Se dividen en dos grupos, células eucariotas animales y células eucariotas vegetales.

Entradas relacionadas: