Bm

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,83 KB

 
2222 El tema, l 'estructura i l'argument del Tirant
Tirant lo Blanc narra les proeses d'un cavaller que, amb el seu esfor i valor, aconsegueix el grau de capitá general, posa fi a 1'amena~a deis turcs contra Constantinoble i es casa amb Carmesina, la filla de 1'emperador, per la qual cosa esdevé hereu al tron. Lacció es distribueix com pots veure tot seguit.
PART ANGLESA. (CAPÍTOLS 1-97)
Narra les aventures del cavaller ermita Guillem de Varoic, que vena els sarrains i allibera Anglaterra. Anant de camí cap
a les festes de casament del rei d'Anglaterra, a les quals acudeixen,cavallers de tot el món, Tirant s'adorm dalt del cavali i quan es desperta es troba amb I'ermitá Guillem de Varoic, que l'alli4ona sobre la cavalleria. A la cort, el rei d'Anglaterra nomena Tirant cavaller i aquest participa en diversos combats cavallerescs amb éxit. Acabades les festes, Tirant visita l 'ermitá i Diafebus, cosí de Tirant, ti explica com havia aconseguit Tirant ser el millor cavaller.
A SICÍLIA I RODES (CAP. 98-114)
En assabentar-se Tirant que I'illa de Rodes és assetjada, hi va acompanyat de l'infant Felip, fiil del rei de Franja. A Sicília, Felip s'enamora de la princesa Ricomana. Mentrestant, Tirant allibera Rode s i marxa a Terra Santa i rescata alguns captius
cristians. Quan torna a Sicilia, Tirant ajuda 'infant Felip en el casarnent amb la princesa Ricomana.
A L'IMPERI GREC (CAP. 115-296)
Tirant acudeix a Constantinoble per lluitar contra els turcs, que amenacen 1'imperl bizantí. L'emperador el fa capitá general
de l'exércit, i Tirant guanya totes les batalles grácies al seu valor i enginy. A més, abunden les escenes referents a
I'enamorament de Tirant i la princesa Carmesina, i al seu festeig ple de dificultats, ma L grat l'ajuda de la donzella
Plaerdemavida. Tirant ha de superar un munt d'obstacles, i finalment les intrigues de la Viuda Reposada i les c ircumstáncies polítiques fan que Tirant i Plaerdemavida es trobin embarcats en un vaixell que naufraga a les costes del nord d'África.
AL NORD D'ÀFRICA (CAP.297-407)
Tirant és empresonat i, posteriorment, alliberat per tal de lluitar contra els turcs . Guanya fama militar i converteix al cristianisme diversos regnes del nord d'África. Finalment, acompanyat de Plaerdemavida, retorna a Constantinoble.
DE NOU A L'IMPERI GREC (CAP. 408-487)
Tirant allibera l''imperi de l'amena4a deis turcs, es casa amb Carmesina i és nomenat césar de l'imperi. Tanmateix, Tirant emmalalteix i mor després de fer testament. Carmesina també mor pel dolor que li causa la mort del seu marit. L'emperador mor per la pérdua de la Pilla. A la fi, Hipólit, I'escuder de Tirana es casa amb l'emperadriu i esdevé emperador.

Entradas relacionadas: