Buscar paraules de la mateixa família

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,24 KB

La portada:presenta una selecció de les noticies mes interessants(segons les seves directius ideologiques).Inclou altres elements: Data:es el dia en que es fa el diari.Capçalera:es el nom que te el diari(Avuí, Elmundo..)Titular principal:es el titular que més resalta amb diferencia.Subtítols:els titulars sota del titular principal.Altres titulars:son el titulars que estan repartits per la portada.Foto:la foto que apareix normalment al titular principal.Peu de foto:el comentari de la foto.L'oració:consta de:Subjecte:que informe de què o de qui parlem i el predicat que diu alguna cosa del subjecte que concorden necessariament en persona i nombre.EX:L'Andreullegeix el diari cada dia. Subjecte predicat
Refranys:¡NO COPIAR EXACTAMENTE LO QUE PONE!
-Qui no vulgi pols, que no vagi a l'era:qui no vulgui problemes,no els busqui. -Si vols estar ben servit, fes-te tu mateix el llit:si no t'agrada com et fan les coses, fes-les tu. -A la taula d'en Bernat, qui no hi és no hi es comptat:si no vas a les teves obligacions, després no et queixis pel que ta tocat. -Cap geperut es veu el seu gep: ningú es veu els seus defectes. -La paciencia es la mare de la ciencia: si tens paciencia aconseguiras el que vols.Camps semantics: les paraules s'agrupen en camps semantics tot i que designen conceptes diferents son d'una mateixa area de experiencia. EXS:joc:joguina, jugador.gat:gatejar,gatera.plat:platet,plata.camí:caminar,caminet,caminada.taula:tauler, tauló,taulell.fill:fillol,afillar.cavall:cavalgar,cavaller.

Ortografia a/e á tones: a/e en els morfemes: singulars->masculins: -e, femenins: -a.Plurals-> -es.A/e en els lexemes:Cal buscar un mot de la mateixa família que tingui la vocal dubtosa en posició tònica.
Exemples . Excepcionspassar-> pas afaitaré-> afaito pesar-> pes nedar-> nedo abraçar-> braç adreçar-> adreça. Les formes dels verbs fer, jeure, treure i néixer que tenen un lexema àton s'escriuen amb a: , jaure, traurem, naixia.Altres casos:Malgrat la utilitat d'aquestes normes, hi ha moltes paraules que cal aprendre-les de memòria o consultar-les al diccionari:
S'escriuen amb a S'escriuen amb e: ambaixada, assassí, avaluar, davant, malenconia, racó . Assemblea, enyorar, espàrrec, meravella, monestir ï sergent
Canvis ortografics:De vegades, per tal de mantenir el so, en la formació dels plurals cal fer uns canvis ortogràfics.Terminacions i Exemples:
-ga -gúes -> vaga vagues
-ja -ges -> pluja pluges
-ça -ces -> traça traces
-gúa -gües -> aigua» aigües
-qua -qües -> Pasqua Pa/e en els lexemes:
Exemples . Excepcions
passar-> pas afaitaré -> afaito pesar-> pes nedar-> nedo abraç ar-> braç adreç ar-> adreç a.
Les formes dels verbs fer, jeure, treure i né ixer que tenen un lexema à ton s'escriuen amb a: , jaure, traurem, naixia.

Entradas relacionadas: