Canigó guimera

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,09 KB

 
Canigó é lepopeia fundacional de la nació catalana. Representa el ressorgiment de lesperit nacional. Està composta per dotze cants i un epíleg. Verdaguer va fer moltes excursions pel Pirineu; recollin informacions geogràfiques, folklòriques i lingüístiques. Ell plasma lexaltada visió que tenia dels orígens de la pàtria catalana, il·luminada amb fantasies pròpies. Apareixen els tres temes de la poesia catalana ROMàntica: la catalanitat, la religió i la natura. 3 fils narratius: els amors del cavaller Gentil ¡, les guerres de reconquesta, les accions religioses dels monestirs medievals. Àngel Guimerà era poeta i dramaturg en el 1877 fou proclamat mestre en Gai Saber. La seva poesia es caracteritza per la gran varietat de temes gèneres i estils, apareix un lirisme intimista i l'estil èpic escriu una poesia de caracter popular. El seu teatre presenta temes i personatges recurrents que es relacionen amb tensions personals i amb la seva visió del món, es presenta el combat appasionat entre Bé i Mal. Es considerat un gran creador de personatges i de drames. Es present un complex d'il.Legitimitat ques es transfereix als personatges que pateixen l'emarginació, societat amb orígens poc clars. Abundacia de personatges nouvinguts i inadaptats. L'amor determina l'acció i transforma els personatges marginals, els allibera de la seva condició. El problema eren les relacions de poder que estaven marcades amb l'estigma de l'egoisme ell creia que existia una arcàdia (indret de la vida idil.Lica i felíç) que era el món de la ruralia. L'Arcàdia se situa en un ambit trascendental la "terra alta".LA OBRA DRAMATICA DE GUIMERÀ: va optar per renovar el teatre català i fèu un intent de recuperar una forma de teatre (tragèdia) que tractès amb mes verasemblança la realitat històrica, caracteritzats per una síntesi del Shakespeare. Guimerà crea la tregedia catalana.

Entradas relacionadas: