Canigó jacint verdaguer

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,85 KB

Jacint Verdaguer:va neixer a osona l'any 1845.laseva vocacio literaria va començar als catorze anys, data en que escribi els seus primers poemes.l'any 1865 es va presentar als jocs florals d barcelona i hi va guanyar 2 premis.l'any 1870 va acabar ls estudis i va celebrar la seva primera missa.ls obres d valaguer entren d ple en els postulats dl romanticisme.idealisme i l'apasionament dl poeta ja son una mostra clara d'aquest fet.pero en la seva obra s'observen molts altres elements propis d'aquest moviment literari: l'atraccio pl paisatge,que,a vegades,adquireix connotacions simboliques;el refugi en epoques passades i en llocs llunyans;l'actitud nostalgica, sobretot envers la historia remota;i l'exaltacio del nacionalisme q es reflecteix en l'amor a la terra i l'interes per la cultura popular.l'obra poetica de valaguer es pot classificar en epica(atlantida,canigo) i lirica.l'atlantida narra lenfonsament del mitic continent dels atlants(va ser la primera gran obra del romanticisme catala)el poema el canigo explica els origens llegendaris de catalunya.Angel guimera:va neixer a santa cruz de tenerife(1845-1924)a partir d l'any 1870 s'instala a barcelona i va començar la seva activitat literaria.va ser un dls fundadors de la revista "la renaixença"q va tenir un paper tan desiciu en el redrecement cultural de l'epoca.va començar la seva activitat creativa en l camp d la poesir,pero ben aviat va mostrar la seva vocacio teatral.les primeres obres teatrals d guimera s'insereixen de ple en el drama romantic sl s.xix. la primera va ser"gal·la placida" (1879),que introdueix com a novetats aspectes de rima i una tematica de la historia europea.despres d produccions similars,va estrenar"mar i cel"(1888) obra de gran tensio dramatica q el va projectar com a dramaturg internacional ja q haviat l'obra va ser traduida a diversos idiomes.

Entradas relacionadas: