Característiques del text literari

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,84 KB

 
Els trets bàsics dels textos literaris
Un text literari constitueix una unitat de comunicació en que la funció utilitària sempre està subordinada a la finalitat estètica. El text literari presenta una sèrie de característiques textuals i comunicatives que el fansingular.
-Intenció artística o estètica:
Lobjectiu de lautor dun text literari és crear una obra dart. -Predomini de la funció poètica: Lautor dun text literari es preocupa per la forma del missatge, utilitza els recursos retòrics que creu més adients per impressionar el receptor i estimular-li les emocions. -Dimensió connotativa del llenguatge: Lautor literari fa un ús subjectiu de les paraules per tal de suggerir significats nous. -Ambigüitat del llenguatge: El sentit dun text literari no sempre ha de ser unívoc sinó que sovint permet una diversitat dinterpretacions segons els lectors i les èpoques. -Pertinència a un món propi: La literatura crea el seu món propi, que no hem de confondre amb el món real. La literatura és un producte de la imaginació de lautor i, per tant, pertany a la ficció.Entradas relacionadas: