Carta

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,74 KB

 
Marc Goméz Costa Industries Unides
c/Lleida nº25 c/tallers 142
Tel:934421414 Vilbao 24300
Barcelona, 14 de gener de 2009

Senyor/Senyora:

He vist l'anunci al diari la vanguardia on demanaven un enginyer industrial. Per cubrir una plaça vacant.

Estic interessat en aquest treball i voldria col·laborar amb vosaltres. Sóc ingenyer industrial, amb més de tres anys d'experiència laboral. He realitzat diferents projectes innovadors i, a més, he guanyat un primer premi d'invenció d'alta tecnologia.

M'agradaria tenir una entrevista personal amb vostès i espero que la informació que adjunto en el currículum els sigui de gran utilitat.

Tot esperant la seva resposta, m'acomiado, atentament.

firma

Marina Clavell Ramírez, nascuda a Sabadell el 13 d'abril de 1994, estudiant de l'IES Salvador de Barcelona, avinguda Meridiana, núm. 70, entl, 1a (CP 08018), telèfon 898 898 898,

EXPOSO:
1.Que, en fer la matrícula de 1r de Batxillerat, vaig optar pel Batxillerat Cientific.
2. Que, un cop iniciat el curs, m'he adonat que els meus interessos s'orienten cap al Batxillerat d'Humanitats.

Per tot això,
DEMANO:

Que em permeteu modificar la matrícula i canviar de grup per tal de poder cursar el Batxillerat d'Humanitats.

Cosa que espero obtenir.
Barcelona, 25 de novembre de 2009
SR.DIRECTOR DE L'IES SALVADOR ESPRIU. BARCELONA

Entradas relacionadas: