Catalan

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,31 KB

 

CATALÀ

1.Transcripció

-Sons oclusius: [b] [p] , [d] [t] , [g] [k] .
-Sons fricatius i africats: [v] [f] , [z] [s] , [? ] [? ] , [d? ] [t? ] , [dz] , [ts] .

Ensordiment: Quan hi ha una sorda i davant d'aquesta hi ha una sorda, aquesta s'ensordeix.

Sonorització: Quan un so sord o sonor entra en contacte amb una altre consonant sonora. A més, quan entra en contacte amb sons fricatius i africats seguit de vocal es sonoritzen.

Geminació: Consisteix en duplicar un so; diferents casos.
a) grups consonàntics bl, cl, gl, pl, precedits de vocal tònica.
b) so dental dels grups tl, tll, tm, tn, tb, es duplica la segona consonant i es suprimeix la "t".
c) grups mm, nn, ll.
d) grups bn es pronuncia [mn], pn [mm], nm [mm].

Assimilació: tipus;
a)
labialització: n + p,b = [mb], [mp]
b)
labiodentalització: m o n + f = [m ]
c)
palatalització: n [ ] o l [ ] + [ ], [ ], [ ]
d)
velarització: l o n + k, g = [ ]
ex: sanguini -->

Emmudiment: a) quan a final de paraula no es pronuncia l'última consonant
b) la "s" dels demostratius : Aquest, aquests seguida de consonant.
c) quan un mot acaba en "s" i la següent comença per un so fricatiu o vibrant no pronunciem la "s".


Sensibilització
: a) acompanyar --> emmudeix la "R" però quan l'acompanya un pronom, es pronuncia en aquest cas la "r"--> acompanyar-te
b) sona la "b" de la prep. "amb", quan entra amb contacte amb una vocal.
c) quan la "s" del determinant demost. "aquest" va seguit d'una vocal la "s" es pronuncia.
d) les paraules que acaben en "t" com vint, cent, sant i quant... seguides de una paraula que comença en vocal.

Entradas relacionadas: