Ciències pel món contemporani 1r Batx 2n trim.

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,49 KB

 

Correcot fluido - Blanco · intrucciones de uso: primats-pògids-homínids-austro-Homo-h.habilis ,h.erectus ,h.neanderthals, h.sapiens. TCHominització: posició erecta, augment capacitat craneal, mà prensil, aparició llenguatge. TCHumaitazció: l'ús del foc, l'ús deines i armes, elaboració obj ceràmics, primeres manifestcions artístiques.Revolucó genètica: la matèria viva fa còpies de si mateixa; la materia inerta, no. Els mecanismes hereditaris tenen origen en l'estudi d la transmisió de caràcter, d'una generació a l'altre. Per a cada caràcter hi ha dues version de gens, un que prové del pare i l'latre de la mae.Si e manifesta un de sol(pèsol groc)diemque a versió dl gen que controla aqust color és dominant sobre l'altre(pèsol verd). El gen és una part de cromosoma, el crmosoma és una part d'ADN, les persones tenim 23 parells de crom,(XXdona XYhome). El gen es una part de l'ADN que conté l'informació necesària per formar una proteína. l'ADN és una macro mol·lècula que té un estructura de doble élix que permet la seva dublicació.(estructura descoberta per james Watson i Frabcec Crick) hemofília: quan els géns són defectuosos i no permeten la fabricació dels factors de Cariotp. enginyería genètica: manipulació i modificació de l'ADN d'un ésse viu. Aplicaccions: diagnòstic de malalties genètiques, producció d'aliments transgènics, investigació criminal. Modificar l'ADN: una de les maneres seria mitjançant laintroducció a l'ADN d'un fragment de ADN d'un altre cèl·lula. PGH: la tecnología utilitzada en la enginyería genètica va permetre dur a terme el projecte genoma humà (1990-2001) que consistá en identificar i localitzar tots els gèns de l'ADN. productes transgènics: favor: millora de les especies per fer-les més resistents, abocar meny pesticides(no es degraden), increment de la producció, allargar el temps de conservació.contra: contaminació genètica, dependència de les grans multinacionals, la perdua de biodiversitat, les multinacionals amb les patents.

Entradas relacionadas: