Ciències per al món contemporani

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,63 KB

 

 En que es diferencia la matèria atómica de la materia fosca?

Que la fosca es una materia que no interacciona amb la força electromagnetica i la atómica si interacciona.

Que es l'energia fosca?

Es una força repulsiva.

Quines son les teories sobre l'origen i l'evolució de l'Univers?

Teoria del Big Bang i de l'estat estacionari.

Què és la radiació de fons?

És un cos que rep la radiació y emet calor a diferents temperatures.

Explica els efectes que s'originen pel desplaçament de les plaques.

Terratremols, serralades i volcans.

Apunts

- Què es un neutrino? Es una particula que s'allivera de la força nuclear débil.

- Hi ha 4 forçes fonamentals que coneixem: Gravetat, electromagnetica, nuclear débil i nuclear forta.

Litosfera: La capa més externa de la terra.

Litosfera: la capa d'aigua.

Planeta més proper al sol: Mercuri.

Com es va formar el Sistema Solar? Per una nebulosa giratória.

----------

La materia construida per àtoms i la materia fosca repres. el 4% i el 23% de la densitat de l'univers; la matèria fosca és la que no aconsegueix la densitat material mínima per formar àtoms,(densitat crítica).

L'inici de l'univers se situa en l'instant de l'explosió i només sabem el que va passar a partir d'aixó, i no el que va passar abans. per descobrir-ho caldria saber com les 4 forces estaven unides: la gravetat, la interacció nuclear forta, la força electromagnètica i la interacció nuclear feble.

El sistema solar es va originar a partir d'una nebulosa giratòria.

Els àtoms q componen la materia observable són: els àtoms d'H(75%) i els àtoms d'HE(25%).

Marge constructiu: és la part per on la placa creix gràcies al material magmàtic que ascendeix del mantell profund.Marge destructiu: és la part de la placa que , en col·lidir amb una altra placa, s'enfonsa a l'astenosfera.
Marge passiu: és la part de la placa que, en desplaçar-se, frega amb el marge passiu de la placa contigua.
Les serralades es formen per l'acumulació de materials magmàtics o per plegaments dels sediments a les zones de xoc entre les plaques.
Els sismes es formen a causa del desplaçament brusc d'una placa respecte a l'altra.
Els volcans es formen en produir-se esquerdes per les quals el magma procedent de l'atenosfera surt a l'exterior.
La Terra es va formar fa uns 4500 milions d'anys a partir d'una massa incandescent.
L'univers o cosmos és el conjunt de tota la materia i energia existent i l'espai en què es troben.

Preguntas examen:

Quin son els principals Models de l'origen del Univers? Univers esféric, hiperbólic i pla.

Com s'han format els planetes del Sistema Solar? A partir d'una nebulosa giratória, la nebulosa es va contraïr i a causa de la força centrifuga, la massa no va originar una esfera, sino que va adquirir forma de disc. Seguidament la matéria es va anar condensant al centre del disc i va originar una estrella (Sol).

Edat de L'Univers: 13.700 milions d'anys.

Com es formen les serralades? El desplaçament de les plaques tectoniques provoca que col·lideixin entre sí.

Composició de l'Univers: Es considera que está constituit per un 73% d'energia fosca, un 23% de matèria fosca i un 4% d'àtoms que componen la matèria observable.

Energia fosca: es similar a l'energia gravitatória, però de sentit contrari, ja que provoca la repulsió entre partícules.

Materia fosca: no pot ser observada pel fet que no emet ni reflecteix prou radiació electromagnetica i no se sap quina composició té.

Les nebuloses són cúmuls de pols cósmica d'aspecte difús.

Les galaxies són cúmuls d'estrelles i de pols còsmica que es mouen juntes per l'espai.

Entradas relacionadas: