Cmc3

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,43 KB

 
· Lamarkisme: teoria de l'evolucio en la qual va proposar que les espècies actuals son el resultat d' un llarg proces de canvi i que han sigut graduals desde els mes simples als mes complexos.
- Tots els organismes tendeixen cap al seu perfeccionament per mitja del impuls vital.
- La llei del us i el dessus dels organs. Els canvis ambientals comportan a un increment o una dismunicio de l'us d'alguns organs que es desenvolupen mes o menys depenent del que s'utilitzi.
- La funció crea l'organ: els canvis ambientals originen noves necessitats que un organisme pot desenvolupar en forma d'organ com a resposta.
- Tenim que intenta explicar l'herencia, a partir dels canvis que s'han produit per l'us o el dessus d'un organ. Quedan fixats en l'individu i si afecten de la mateixa manera els dos sexe, seran transmesos en la descendencia.
·
Darwinisme: teoria que van fer dos anglesos Darwin i Rusell, tots dos van elaborar per separat el concepte de selecció natural per explicar l'origen de les diferents especies, es basa en:
- Els individus d' una mateixa especie presenten diferencies entre ells, es a dir, hi ha una gran variabilitat.
- L' ambient afecta a la supervivencia dels individus, i com aquests no son identics, la probabilitat de sobreviure de cada un d'ells es diferent. La natura selecciona els organismes millor adaptats a l'ambient.
- Els caracters s'hereten de pares a fills, per això, aquells individus que tinguin una probabilitat mes gran d'arribar a adults, tindran mes probabilitat de reproduir-se, i per tant, de transmetre el seu caracter a la generacio seguent.


· Neodarwinisme: teoria unificadora en la que intenta explicar l'evolucio i tots els seus mecanismes a partir de l'estudi de poblacions i de la genetica. Es una teoria actual i tambe es pot coneixer com teoria sintetica.
- Aquesta teoria no estudia directament un individu, sino una poblacio.
- Es basa en l'existencia de la variabilitat genetica, es a dir, la presencia d'una amplia gamma de genotips obtinguts a l'atzar a partir del fons genetic d'una poblacio.
- Consideren que la seleccio natural actua, que fa que el fenotips mes favorables deixin mes descendencia i per tant que augmenti la frequencia en la poblacio d'uns gens determinants.
·
Proves de l'evolució:
-
Proves basades en la morfologia i l'anatomia comparada: presenten indicis anatomics, degut a que provenen d'uns avantpassats comuns, pero que han anat variant al llarg del temps i adaptant-se a les noves condicions.
-
Organs homolegs: son organs amb una estructura interna mot semblant, ja que provenen d'un avantpassat comú, però que finalment poden dur a terme funcions diferents. Aixo ens porta a una evolucio divergent.
-
Organs analegs: son aquells organs que poden fer la mateixa funcio, pero que tenen una estructura interna molt diferent. Es una evolucio convergent.
-
Organs vestigials: son organs residuals presents en l'organisme i que no desenvolupen cap funcio.
-
Proves embriologiques: es basen en l'estudi comparat del desenvolupament embrionari dels animals.
-
Proves bioquimiques: basades en la comparacio de la secuencia de macromolecules, que serien les proteines i els acids nucleics.

Entradas relacionadas: