Colors afins

Clasificado en Plástica y Educación Artística

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,92 KB

 
síntesi aditiva: nom q li dona a la suma de totes les llums acolorides. Verd+vermell=groc vermell+blau violat=magenta blau violat+verd=cian. llums complemantaries: produeixen llums blanca, una llum primaria i una altra secundaria. el color es un conjunt de sensacions: les fonts de llum emeten energia radiant en forma d'ones. Les ones reflectides arriben al ull i sensibilitzen les celules. Aquesta celula trasmet informació al cervell pr mitja del nervi optic. la llum pertany a una gamma d'ones anomenades espectres k enclou entre d'altes les ones de radi i els raig X. la llum es caracteritza per la seva longitud que va de 770 a 380 manometres. Aquesta gamma d'ones de llum s'anomena espectre visible. Arco iris. el to: es la caractesristica que permet clasificar un color, es la variació qualitativa del color. Aquells colors que no tenen un to predominant s'anomenen acromatics i son el blanc, el negre i els grisos neutres. el valor: es el gra de lluminositat o obscuritat del color, en relació a altres tons k depenen d quantitat de blanc o negre k tingi. Es la mida de claredat en relació amb escala k va del blanc al negre. No depen de propi color, sinó de la massa dels altres colors. llum primaria: blau,verd,vermell

la llum blanca: es composta per la mescla o suma de totes les llums acolorides. Si fem pasar la llum blanca per un prisma de cristall es dispersara novament i es produira un aspectre de llum acolorida. la mescla de pigment produeix sensacions de colors completament oposades. En mesclar pigments de difrent color es produeix un resta de llum, que pot arribar al negrre per absorció de l'ongituds d'ones x aixo rep el nom de síntesi substractiva. La sensibilitat respecte del verd i el vermell es molt baixa respecte del groc i el cian k son els que es llegeixen millor a distacia. el sistema cromatic codifiquen el color segons la seva posició en l'espectre de la llum blanca. El sistema CIE s'utilitza internacionalment per a mescles de llums acolorides en televisió. El cercle cromatic son color ordenats fonamentals en una roda. Els colors terciaris es formen a partir d'un color primari i un seundari adjent. Negre: ausencia del color. la saturació: si tenim dos focus k ens emet llum monocromatica d'una deerminada longitud d'onada i un altre k emet llum blanca i els enfoquen conjuntament sobre una pantalla. De la llum monocomatica es diu saturada. Del banc es diu k te saturació nul·la. Per a tots els casos intermedis construim una escala de nivells de saturació, k va de 100% al 0%.

Entradas relacionadas: