Comerç interior a Espanya: característiques i distribució

Clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,55 KB

Directrius de la UE en l’actualitat:

 • La CEE havia focalitzat la seva política amb els problemes que plantejava la indústria siderúrgica, la construcció naval i el tèxtil. Havia fomentat el suport a les petites i mitjanes empreses (PIME).
 • La indústria europea té greus problemes:
  • Desacceleració productiva.
  • Deslocalització.
 • Plantejaments UE:
  • Augment continuat i sostenible de la productivitat.
  • Professionals millor preparats.
  • Inversió en I+D.
  • Cooperació tecnològica.

Espais ind espanyols en el món global:

 • Xarxa de producció a escala mundial.
 • Concentració de capital en poques empreses multinacionals. Les decisions es prenen fora d’Espanya. Poques seus de grans empreses al territori.
 • Espanya no té cap paper rellevant en l’economia mundial.

Globalització i deslocalització:

 • Les fàbriques tèxtils espanyoles han desplaçat al nord d’Àfrica o al sud i sud-est asiàtic els processos que exigeixen mà d’obra abundant. Els dissenys dels teixits es fan a Espanya.
 • Les conseqüències de la deslocalització són l’augment de l’atur.

Característiques del comerç interior a Espanya:

Nombroses empreses petites distribuïdes de manera desigual.

Canals de comercialització:

 • General el 10% del valor afegit total i 16% de l'ocupació.

Canals de distribució dels béns d'equipament:

 • Leasing: llogar la maquinària i pagar-ne una renda amb possibilitat de compra.
 • Renting: manteniment i assegurança de possibles sinistres, sense possibilitat de compra.

Canals de distribució de béns de consum:

 • Aliments frescos exigeixen comercialització ràpida.
 • La comercialització de béns de consum duradors continua molt atomitzada en petits comerços, tot i que les grans superfícies comercials van guanyant terreny.
 • Sovint la implantació d'una gran superfície ha comportat el tancament de petits comerços.

Distribució del comerç interior pel territori:

 • Depèn del grau de desenvolupament econòmic, d'un mercat amb un poder adquisitiu suficient i de la disponibilitat d'una xarxa de transport eficient.
 • Les comunitats amb més renda per càpita són la Comunitat de Madrid, Catalunya, Navarra i el País Basc.

Jerarquies urbanes i àrees comercials:

 • Jerarquia més alta a: Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Saragossa, Bilbao.

Entradas relacionadas: