Conectores

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,33 KB

 
Enumeracio: en primer lloc, per començar, abans qe res, dentrada, primerament, en segon lloc, seguidament, primer, segon, tercer, duna banda, de laltra, a continuacio, finalment, per acabr/ Espaciotemporals: abans, mes amunt, mes avall, mes endevant, fins aci, fins el moment/ Addicio: a més, i tambe, aixi mateix, en aquest sentit, igualement, mes encara, seguidament, en aquest sentit./ Contrast: En canvi, no obstant aixo, tanmateix, al contrari, amb tot, ara be, malgrat tot, pero , millor dit./ Causa: Aixi, doncs, en consequencia, aleshores, per tant, per aquest fet, per aixo, doncs./ Reformulacio: en poques paraules, en  resum, en conjunt, breument, en conclusio, o siga, es a dir, aixo es, en altres paraules, dit una altra manera, ./ Exemplificacio: per exemple, com ara, aixi , en particular, a saber, com a mostra.

Entradas relacionadas: