Conjuncions, preposicions i interjeccions en valencià

Enviado por korori y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,19 KB

 

 -Classes de paraules: Els mots o paraules, poden ser classificats tenint en compte diferents criteris

-substantius:(casa)                                 -pronoms:(jo)                                                 -preposicions:(de)

-adjectius:(blau)                                     -articles:(el)                                                    -conjuncions:(i)

-verbs:(córrer)                                       -adverbis(aquí)                                               -interjeccions:(ai!)

-Morfologia i sintaxi:La morfologia és la part de la lingüística que estudia la forma de les paraules, la seva estructura interna i la manera com són formades.

Entradas relacionadas: