Conjunt de programes que controlen el funció­nament del maquinari i fan possible la comú­nicació entre l'usuari i l'ordinador a través dels perifèrics

Clasificado en Informática

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,04 KB

Es la ciencia que estudia el desembolupament de Maquines i metodes per tractar la informació de manera automatica,la paraula Informatica es d'origen frances i significa informació automatica.L'objectiu Era inventat maquines,disenyar aplicacions i sistema de funcionament i trovar Noves aplicacions.L'ordinador es una maquina capas de enmagaizemar i manipular Informació i fer calculs i operacions marematiques.Un ordinador té dos elements que Constitueixen el sistema informàtic. Són:el hardware i el software.   El Hardware (en català maquinari). Són els elements físics que composen L’ordinador.Parts de hardware.El software (en català programari) és el conjunt D’instruccions i programes que fan que l’ordinador funcioni.Un ordinador es composa De: La CPU (dins de la torre), el perifèrics i els connectors.La Unitat Central de procés és un xip que S’instal·la sobre la placa base i està dins de la torre.    És qui processa la informació i la Distribueix entre els altres elements. (Col·loquialment, diem que és “el Cervell” de l’ordinador).Els Perifèrics es connecten a la CPU i n’hi ha de diferents tipus:Dispositius D’emmagatzematge.Dispositius d’entrada de la informació.Dispositius de sortida De la informació.Dispositius d’entrada i sortida de la informació.    Hi ha tres tipus de ports o connectors:En Sèrie.En paral·lel.USB.El software:És el conjunt de programes, instruccions o dades que el Maquinari necessita per a funcionar:Sistemes operatius.Programes d’aplicació general O especialitzats.Arxius de dades.Llenguatges de programació.Jocs.El sistema Operatiu És el conjunt de programes (instruccions) que Permeten controlar l’ordinador. Les funcionsArrencar el sistema i controlar el funcionament Dels perifèrics connectats a l’ordinador.Configurar el sistema en funció dels Nostres gustos i necessitats  i gestionar I organitzar les dades.Fer les tasques de manteniment del sistema perquè Funcioni en condicions òptimes.Permetre el funcionament dels programes D’aplicació. Tipus de sistemes poeratius.Comercials (De pagament)lliures (Gratuïts).Aplicacions.Processadors De textos.Fulls de càlcul.Bases de dades.Presentacions.Edició d’imatges, víDeó I so.Especialitzats (construcció, disseny…)

Entradas relacionadas: