Creixement de 0 a 6 anys

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 11,91 KB

 
Creixement; és un procés de canvis físics i es caracteritza per l'augment de les dimensions corporals i la modificació de les proporcions de l'organisme. e´stà originat per l'increment del nombre i l'augment de la mida de les càl·lules amb què es neix. els canvis en el creixement són quantitatius i, per tant, es poden mesurar. els paràmetres més usuals per fer-ho són el pes i la talla, encara que també es poden fer servir els perímetres cranial i toràcic. Maduració; fa referència als canvis biològics que es produeixen en les estructures internes de tots els éssers humans i que les capacita per realitzar unes funcions determinades. fa referència al grau de desenvolupament dels sistemes, dels aparells o dels òrgans del cos humà. Desenvolupament; procés de canvis psíquics de tipus qualitatius el qual es posa en funcionament i es perfeccionen les capacitats humanes com el llenguatge, el pensament, la memòria, els sentiments, la conducta... 2.1.Importància del primers anys en el creixemnet humà; el procés de creixement de l'ésser humà s'inicia amb la concepció i dura aproximadament fins als 18 anys, a partir d'aquesta edat comença una etapa de maduració i envelliment de les estructures físiques. per tant, l'èsser humà, com a espècie anima, és unic en la seva categoria. en néixer no és encara madur, sinó que està totalment indefens davant del medi, necessita que en tinguin cura i que en satisfacin les necessitas fins que aconsegueixi ser autònom. els primers anys de vida passen a ser primordials en el creixement i desenvolupament del nen. és el període en el qual acabarà d'adquirir les estratègies necessàries per actuar amb independència en el seu medi i s'acabarà el procès de creixement i maduració de moltes de les seves estructures biològiques, encara que no de totes. 2.2Factors que influeixen en el creix i desenv; 2.2.1.Factors prenatals: són aquells que influeixen en el creixement abans i durant l'embaràs, es a dir, abans del naixement. es poden classificar en: a)factors genètics: fan referència a la informació recollida en els gens de cada persona. els gens estan ubicats en el nucli de les cèl·lules reproductores, on hi ha els crommosomes, formats per milers de genes que, al seu entorn, estan formats per cadenes de l'ADN. cada cèl·lula reproductora conté 23 cromosomes. en el moment de la concepció es forma una cèl·lula nova, formada per 46 cromosomes (23 del pare i 23 de la mare). b) factors hormonals;la seva missió és regular els processos bioquímics a l'organisme, accelerant o retardant, les funcions i els processos de diferenciació i creixement de les cèl·lules. durant el període fetal, les hormones que influeixen en el creixement són principalment la insulina i el lactogen placentari. una vega ha nascut el nadó, les hormones que s'encarregen de aquesta funció són; l'hormona del creixement, les tiroides i les hormones sexuals. c)factors circumstancials: dins d'aquests factors s'engloben els hàbits de vida i salut de la família; principalemnt de la mare, que serà durant nou mesos la protectora del creixement del nadó. hàbits com el consum d'acohol, de drogues o de tabac, poden produir deficiències o transtorns en el desencolupament del fetus durant aquest període prenatal. 2.2.1.Factors perinatals: són tots aquells que influeixen i/o es produeixen en el moments del part. els podem classificar en; a)relacionals amb el moment del part: el part s'ha de propuir a les 40 setmanes de gestació; si es compleixen aquestes expectatives es diu que el part es produeix en el seu moment i es diu part a terme. per si el part es produeix abans d'aquest període, s'anomenará part prematur o part immadur. -part prematur: són aquells que es produeixen entre 28 i 27 setmanes de gestació. la incidència d'aquest tipus de parts es troba entre un 5 i un 10% i les seves conseqüències són; major risc de mortalitat del nadó, possibilitat de sofrir malalties a causa de la immaduresa de sistemes com el pulmonar o perill de patir hemorràgies cerebrals. -part immadur: es dóna quan els naixement del nadó es produeix entre les 20 i 28 setmanes de gestació. en aquestes circumtàncies els nadons no soles arribar als 2 kg de pes, per la qual cosa ha de passar un temps a la incubadora. es proidueixen les mateixes conseqüències que l'anterior. b)relacionats amb el procés del part: en funció de l'ajuda necessitada en el moments del part, es pot diferenciar entre; -el part natural; és el que té lloc sense cap ajuda de madicació o instrument. la dona escull la postura, el lloc i les persones que estima per compartir-hi el moment.

-el part controlat: es dóna en la majoria dels casos. es tracta de parts vigilats per equips especialitzats que utilitzen la medicació de qualsevol tècnica quirúrgica o intrument per facilitat el naixement del nadó.*el part per cesària consisteix a extreure el fetus de l'úter per via abdominal. es realitza quan el fetus no pot sortir per conducte normal, i es recorre a quests tipus de part per evitar les hemorràgies cerebrals que poden causar epilèpsia o retard mentals. *el part amb fòrceps es realitza per ajudar l'extracció del nadó si s'ha detectat que hi ha patiment fetal a casua de l'estretor del coll de l'ùter i ja no es pot practicar cesària. *el part amb l'ajut de ventosa per facilitat el naixement del nadó presenta menys perills que el part amb fòrceps. 2.2.3.Factors postnatals: són aquells que tenen lloc després del naixements. influeixen en el creixement i el desenv i són conseqüència de la relació i la interacció constants amb el medi, per la qual cosa estan directament relacionats amb el nivell econòmic, social, cultural i mediambiental de la família. 2.3.Característiques del creix fins als 6 anys: 2.3.2.creixement i desenv físic fins als 6 anys; a)el canvi en les proporcions del cos; el seu cap és proporcionalment mols gran i representa més o menys una quarta part del seu cos, el coll és practicament inexistent i l'abdomen és relativament gran. rapidament aquestes proporcions entre les diferents parts del cos s'aniran modificant i tendiran cap a les proporcions pròpies de l'adult. b)els gradients de creixement i desenv; el creix no es produeix de manera uniforme, sinó que sequeix uns tendències anomenades gradients de creixement. c)el pes; la mitjana del pes del neonat se situa al voltant dels 3300g en els nens i 3200g en les nenes amb una variació entre els 2500g i els 4000g o més. durant els primers dies de naixement el nadó pateix una pèrdua de pes a causa de l'esxpulsió del meconi i del temps de dejuni (fins que la mare té la pujada de la llet). aquesta pèrdua es recupera aprox al cap d'una setmana, que a parir de llavors el nadó augm uns 20g/dia durant els primers sis mesos i 15g/dia durants els sis següents. d)la talla; la longitud mitjana del neonat és de 49 cm en les nenes i 50cm en els nens. el primer trimestre de vida, el ritme de creixement és d'uns 40 cm/any i durant el quart baixa uns 14 cm/any. e)els perímetres cefàlic i toràcic; el perímetre cefàlic indica el creixement cranial. el seu creixement és molt fort durant el primer any, a causa del creixement de l'ecèfal i de la maduració del sistema nerviós central. i el perímetre toràcic indica la capacitat toràcica. 2.3.3.maduració i desenv funcional; a)l'aparell cardiovascular: el naonat té una freqüència cardiaca molt alata, al voltant de les 140- 150 pulsacions per minut. aquesta freqüència disminueix de manera significativa al llarg del primer i el segon any de vida, en acabar el segon any i continiua disminuint fins arribar a les 70-80 pulsacions en la vida adulta. b)l'aparell respiratori; el nadó té una respiració abdominal i una freqüència de 40 a 50 respiracions per minut, qua  a mesura que creis, disminueix fins a 20-30 a finals dels 2 anys i s'estabilitza al voltant de les 20. c)el sistema immunològic: fins als 4 o 5 mesos el nadó usa els anticosos de la mare, transmesos a través de la placenta, la llet i el calostre. a partir dels 8 mesos comença a sintetitzar els seus propis anticossos. d)l'aparell digestiu: la maduració de l'aparell digestiu es realitza de forma lenta i gradual, aprox fins als dos anys d'edat. e)el sistema renal i excretor: el sist renal no funciona plenament fins als dos anys, moment en què es completa la maduració del ronyó. f)els sentits: es van desenv gradualment, alguns més ràpidament que d'altres. l'agudesa auditiva és practicament igual a la de l'adult, mentre que l'agudesa visual tarda més a desenv. g)la maduració òssia i muscular; després del naixement, la columna vertebral presenta una sola curvatura, a causa de la posició fetal. entre els 12 i 18 mesos aquesta curvatura passa a ser lumbar, aixó permet posar-se dret i començar a caminar. el procés de d¡ossificació és lent i no es completarè fins a l'adolescència. h)la dentició: el nadó neix sense cap dent. la dentició comença a aparèixer des del maxil·lar inferior al superior i des del centre al lateral.les primeres dents solen aparèixer entre el cinquè i el sisè mes i es completa al voltant del 2 anys o 2 anys i mig. 2.4. Paràmetres i instruments: 2.4.1.qui ha de controlar el creix i desenv?és responsabilitat dels adults que en tenen cura i també de la societat. a) en l'entorn familiar; la valoració no es gaire rígida ni gaire sistematitzada, és molt subjectiva, ja que en bon part depèn de la sensibilitat de que observa i dels seus coneixements.

Entradas relacionadas: