Desastre del 98: Durant la guerra de Cuba al 1898 els E.U van declarar la guerra a España, usant d'excusa l'enfonsament del cuirassat Maine a l'Hava.España va ser derrotada, y aixo va significar la perdua de les ultimes colonies, Cuba, Les filipines

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,85 KB

 

Desastre del 98: Durant la guerra de Cuba al 1898 els E.U van declarar la guerra a España, usant d'excusa l'enfonsament del cuirassat Maine a l'Hava.España va ser derrotada, y aixo va significar la perdua de les ultimes colonies, Cuba, Les filipines i Puerto Rico. Esdeveniments a la crisi del sistema liberal. Primo de Rivera va fer un cop d'estat: 1-En 1909 la setmana tragica ->enviament tropes al Marroc, rics pagaven per no anar.2-Crisi 1917->Vaga General.3-Violencia Social(1919-1923)->Revolució obrers.4-Derrota d'Annual->Gueera del Marroc moren 10.000 soldats.Per protegirse de les acusacions dels Esquerres i evitar que invesguin la derrota d'Annual i els impliquesin.Catalanisme politic :Partits politics que defensaven l'autogovern per a Catalunya.Mancomunitat:1914, constitució formada per l'associació de les 4 diputacions provincials.Prat de la Riva president, despres Josep Puig.Al 1925 primo de Rivera la va proivir.Noucentrisme:Moviment cultural que va encapcelar un grup de joves intelectuals identificats amb els nous valors culturals del catalanisme dirigit Eugen d'Ors s.XX.Fets mes destacats al Catalanisme:Fundació lliga Regionalista,Episodi del Cut-cut, coalicid de la Solidaritat Catalana, constituciño de la Mancomunitat, la dictadura, aparició del noucentrisme

Entradas relacionadas: