Diferencia entre conte i rondalla

Clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,97 KB

 

l'oratoria-és l'art de parlar b. Retorica-és l'art d'expressar-se oralment i per escrit, de manera elaborada i estètica. Text literari(text subjectiu q l'autor dona la seva opinió) o retòric és un text q persegueix una finalitat destética. L'ús q s'hi fa del llenguatge no es estrictament funcional i comunicatiu. En un procés de comunicació esècial. Els elements de la comunicació, son: l'emissior-expressa la seva personalitat com a autor, des d'en punt de vista personal. Receptor- el públic lector de obras literaries q fa una apresiacio i una valoració personal del text. Missatge- el text literari es fruit d'una elaboració estetica q posa en relació constant el fons del missatge amb la forma en q s'explressa. Fons i forma a estat codificda al llarg de la tradició literaria. Codi- utilitza tots els rcursus q li ofereix la llengua: fonètica, sintactics, lexic o semantic. Diferents variacions de llengües i els diferents tipus de text estudiats fins ara. Context- l'obre literaria crea un context q li es propi. Canal- en la literatura culta hi predomina el canal escit, en el popular ho fa l'oral, no es dona en tots els casos. Altres textos retorics: com ara els discrursus solemnes, i certs elements del llenguatge publicitari, com ara alguns eslogans. Generes literaris: generes narratius- conte, narració i novel·la. Generes poetics- poesia epica, lírica, satírica, experimental. Poesia en vers, en prosa i visual. Poesia culte i popular. Genere dramatic- tragedia, comedia, drama i alters deneres. Gnenre assagístic. Assaig, diari, memories, retrats, llibres d viatges, epistolari.el genera narratiu: esta centrat en el relat de fets reals o físics protagonitzats per uns personatges en el Març d'una historia. el conte i la narració. conte-genera narratiu breu, creat per ser escoltat o llegot d'una tirada, i basat en una histora protagonitzada per un nombre relayiu de personatges. La intenció es didactica o moral, o pretendre una reflexió em el lector. L'estructura consta de: plantejament(expresio de l'espai, el temps, el protagonista i lintncio de l'acció). desenvolupament(peripecies del prota). desenllaç(resolució del cinflicta i ensenyament moral explícit). Tipus de contes: conte popular o rondalla- genere popular, transmisio oral, es pel public infantil. La finalitat es recreativa i educacional. Es van començar a recupilar per escrit el s.XIX. Faula- genere popular o culte, personatges son animals. I protaginitgen la actitud i vivencies humanes. Llegenda- genera popular culte, q es diferencia del conte per l'intent de dona raó de realita del món actual o de la historia. Conte literari culte- genera culte q aprofita la estructura del conte popular. Adresada el pubplic adult. Vehicle de lexpresio filosofica o psicologica de l'autor. Narració- a mig Camí del conte i la novel·la, hi ha dos generes: d'avanture so policíaques.

Entradas relacionadas: