Quina diferencia hi ha entre webmail y cliente correu

Clasificado en Informática

Escrito el en catalán con un tamaño de 85,77 KB

 

1.- Què és el concepte hipertext?
Es el nombre que recibe el text que en la pantalla duna computadora condueix a altre text relacionat.
2.- És el mateix www que internet? En cas contrari raona la resposta.
No, www és com un protocol de nom de la pagina i internet és una red de computadores creada per la transferència dinformació.
3.- Què és una adreça IP?
És un nombre que identifica inequívocament un dispositiu connectat a la xarxa. Dins duna xarxa, cada adreça IP que sutilitzi ha de ser diferent.
4.- Què és el protocol TCP/IP? En què consisteix?
És un conjunt de protocols que cobreixen els diversos nivells del model OSI.
5.- Explica que vol dir URL
Vol dir Localitzador Uniforme de recursos. Designen la forma completa daccedir a qualsevol recurs disponible en un ordenador de Internet.
6.- Què es un domini? Què és un TLD o domini de nivell superior?
Consisteix en un mètode per a asignar dels ordinadors de Internet un nom més senzill dutilitzar que les direccions numèriques.
7.- Què vol dir DNS? Per què serveix?
És una xarxa global de servidors que tradueix noms de nodes a IPs. Serveix per cambiar els números de lIP a una forma més sencilla com lletres, exemple: 207.142.131.203, amb el DNS, es pot utilitzar ladreça que vulgis ca.wikipedia.org.
8.- És el mateix un buscador que un metabuscador? En cas de resposta negativa, explica la diferència. Identifica alguns dambdós.
No. La diferència és que un metabuscador no té base de dades propia, i utilitza els de altres buscadors, mentre que un buscador si que té base de dades propia.
Buscador- Google.
Metabuscador-
9.- És diferent la xarxa telefònica de la xarxa dinternet? Explica-ho
No.
10.- Explica breument les següents formes de connexió i la seves pecularietats bàsiques:
RTB /RDSI / ADSL / Altres
RTB: sutilitza el mateix cable de telèfon i un módem en lordinador. Velocitat màxima: 56Kbps.
RDSI: Es necessària una connexió telefònica especial i un módem RDSI. Velocitats màximes de 64Kbps o 128Kbps.
ADSL: Sutilitza la línia telefònica normal, pero amb un petit aparell per a discriminar la señal de veu i de dades. Es necessari un adaptador en lordinador. Velocitat màxima es 20Mbps.
Cable fibra óptica: Amb poca ampliació en Europa, sutilitza molt a EEUU.
Satèlit, radio, línia eléctrica: Alta velocitat, pero encara están en fase de investigació o implantació.
11.- Saps què és un webmail? Identifica alguns exemples? Quina diferència hi ha entre un webmail i un correu electrònic no webmail?
Un webmail es un client de correu electrònic , que proveeix una interfaç web per la que accedir al correu electrònic. Gmail, Hotmail, Yahoo...

12.- Quants navegadors coneixes? Enumera tots els que puguis trobar.
Opera, Safari, Mozilla Firefox, Internet Explorer.


 13.- Què significa FTP? Per què serveix aquest servei dinternet? Identifica alguns clients.
Protocol de transferència de fitxers. Serveix per copiar en Internet un fitxer desde un ordinador duna empresa (servidor) al dun particular (client). FileZilla, gFTP, etc.
14.- Què és un gestor de descàrregues?
Es un programa dissenyat per a descarreguar fitxers dInternet.
15.- Què és lICAAN? A què és dedica? Què saps respecte el domini .cat? Sha aprovat el domini .xxx? Què en penses?
Es una organització sense ànim de lucre que opera a nivell internacional, responsable dassignar espai de direccions numèriques de protocol dinternet (IP), identificadors de protocol i de les funcions de gestió o administració del sistema de nombres de domini de primer nivell genèrics. .cat es un domini genèric que forma part del sistema de dominis dinternet patrocinats per la llengua catalana i la seva cultura.
Si que sha aprovat el domini xxx.

tabla m14

Entradas relacionadas: