Electro

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,29 KB

 
Circuits rectificadors
La rectificacio consisteix en l'obtencio d'un senyal continu polsant a partir d'un senyal altern sinusoidal generalment obtingut a la sortida d'un transformador.
Les propietats estudiades del diode el converteixen en un component adequat per ser utilitzat com a rectificador, ja que aquest deixa passar el corrent en un sol sentit (polaritzacio directa) i es queda bloquejat quan el polaritzem inversament.
Hi ha dos tipus de rectificadors:
Rectificador de mitja ona
La rectificacio de mitja ona consisteix a eliminar un dels semiperiodes de la tensio alterna aplicada a l'entrada i, aixi, a la sortida s'obte nomes el semiperiode del senyal desitjat, positiu o negatiu.
Circuits rectificadors de doble ona o d'ona completa
Quan a la sortida d'un circuit rectificador volem una tensio continua de mes qualitat, hem de recorrer als rectificadors de doble ona. En la rectificacio de doble ona, els dos semiperiodes de la tensio alterna aplicada a l'entrada els tenim a la sortida, pero amb la mateixa polaritat, es a dir, tots dos positius o negatius.
Aquesta rectificacio es pot dur a terme mitjançant un transformador amb presa intermedia o mitjançant un pont de diodes o pont de Graetz.
- Rectificador d'ona completa amb transformador de presa intermedia
.....
- Rectificador d'ona completa en pont de Graetz
Aquest tipus de rectificador esta format per quatre diodes identics, disposats tal com indica l'esquema de la figura. El rectificador en pont es el mes utilitzat, ja que es un rectificador d'ona completa i el transformador no necessita presa intermedia, amb la qual cosa abaratim el cost del circuit i en reduim el volum.
Circuits limitadors
Els circuits limitadors son circuits, tal com indica el seu nom, que limiten la tensio de sortida a uns valors predeterminats.

Entradas relacionadas: