Enric valor i merce rodoreda

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,48 KB

 

Enric Valor: Usa la tècnica del narrador omniscient i subjectiu, amb gran precisió estilística i amb els recursos de la tradició popular. Compongué a Cassana, però l'espai i el temps no es redueixen a la localització geografica i representa la continiutat literària valencia a la Guerra Civil amb un amplíssim registre literari. Segons Vicent Escrivà "Valor està present en tota la tradició literària novel·lística valenciana" La seua producció literària consta de les seues rondalles, creades des d'un nucli narratiu oral, que finalitzen en uns contes cults i distints dels tradicionals; i de 5 noveles i alguns relats breus, on les seues noveles presenten les mateixes característiques que a les rondalles, però incorpora les seues experiències personals, on preten fer un anàlisi del període històric, i on els seus relats breus son petites peces amoroses i sentimentals pròximes a l'estil del s.XIX i amb un descuidat estil llingüístic. Usa la narració en primera persona i els seus protagonistes son la col·lectivitat, la famila i el medi ambient.Mercè Rodoreda: La seua producció literària va ligada a la seua vida. La obra travessa un dels eixos de la narrativa moderna, ja que es fa contemporànea a partir de la guerra i del seu exili. La seua obra està marcada per la Guerra Civil i l'exili, que l'amplien els límits de la literatura realista. Entre 1933 i 1934, va fer periodisme polític, però la guerra representà l'inici de la seua narrativa (Aloma - 1938). La seua obra més important, La plaça del Diamant (1962), semblà que no tenia res a vore amb l'exili, ja que la protagonista pertanyia a la massa que no s'exilià, però va ser el resultat de les seues experiènces. En els  seus contes i les seues últimes novel·les apareix un considerable nombre d'exiliats, pels que Rodoreda utilitza la primera persona i el monòleg. Tota la seua obra està marcada per l'exili, a causa del qual, l'autora va trobar una gran llibertat creativa.

Entradas relacionadas: