Esas sorda y sonora

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 673 bytes

 
Essa sorda:
a principi de mot: s-, c-
entre vocals. -ss-,-c-,-ç-
entre vocal i consonant: -s-,-c-,-ç-,-ç-
a final de mot:-s,-ç
essa sonora.
a principi de mot: z-
entre vocals: -s-
despres de consontant: -z-
registres linguistiks:
el fmailiar es caractyeritza per la seva espontanietat per la kual kosa s'allinya del convencionalisme dpropi del registres formal. acostuma a ser divertit , ja que abunden les frases fetes les comparacions, onomatopeies.Vulgar: es relaciona amb claes socials marginala que no han tingut acces al coneixement d'yun registre formal y per kual no poden escapar d'aquest registre

Entradas relacionadas: