Escolament superficial

Clasificado en Geología

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,15 KB

 Escolament superficial hortonià: Es la quantitat d’aigua Que no s’infiltra i circula superficialment. L’aigua aquí a diferencia de dins Del sol, va molt mes rapida, la podem equiparar en cm/segon. Escolament Subterrani: Molt mes lenta, però també fara cap al riu. Cal destacar que Aquí hi ha mes pendent i ja esta dins al sol, però es en aquella zona propera a L’exterior Escolament subterrani o hipodèrmic: Molt mes lent encara, Aquí l’aigua va a cm/dia, ja que no te via lliure per circular, ja que ens Trobem a gran fondària Escolament superficial de saturació o retorn: Escolament D’aigua que estava infiltrada, i retorna a un altre cop a la superfície
Entradas relacionadas: