Espai intern i extern

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,58 KB

 
narració literaria:escrit en que s'expliquen una sèrie de fets reals o imaginaris.punt de vista narratiu: intern:el narrador es un dels personatges i explica la historia en 1ª pers.extern:narrador anonim o indefinit que explica la historia des de fora, sense participari. Narrador omniscient i observador.estructura:plantejament: situació inicialnus:moment del conflictedesenllaç: la resolució del conflicte.discurs, modes o formes: explicació:fets i accionsdescripció:espais, objectes i personatges.dialeg:reprodueix converses entre personatges.monoleg interior: exprssa pensaments d'un sol personatge.temps:historic, de narració, verbal.ritme:rapid i lent.personatges:princpials i secundaris. Caracterització directa i indirecta.espai:lloc on corren els fets, pot ser real o físic.ambient:sensació o estat emocional, pot ser misteri, por violencia, diversió, Pau.

Entradas relacionadas: