Estil i genere trobadorescos

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,4 KB

 

Estils poesia trobadoresca:
- Trobar leu (el que per entendre’l no cal ser culte...)
- Trobar ric (molt més complicat i per una persona no culta, és molt difícil d’entendre ja que té més recursos...)
- Trobar clus (es feia servir en els jocs florals per demostrar que eren uns autèntics “artistes” de la paraula. Era el + complicat, pràcticament havia de ser trobador).
Gèneres trobadorescos:
- Cançó:
gènere que servia per cantar l’amor, exactament l’amor cortès.
- Sirventès:
Poemes d’atac ja sigui: personal, polític o ideològic.
- Plany:
Gènere d’element fúnebre ja q es el cant a una persona que ha mort
- Alba: expressa disgust dels 2 enamorats quan arriba l’alba, la matinada, i s’han de separar./ el Guaita(és com el vigilant, normalment amic del trobador, es posava un tros lluny dels enamorats per avisar si arribava algú.                                                                                                              - Pastorel·la: poema entre trobador i una pastora que es troben en ple camp. Són poemes bucòlics (en plena natura) i en un lloc idíl·lic “locus amoenus” (on sempre hi ha aigua, font, manantial...).La pastora utilitza un llenguatge poc creïble ja que parla amb un llenguatge molt elaborat, és a dir, massa culte per ser una pastora.
- Tençó:
s’utilitza en els concursos entre trobadors, és a dir, en els jocs florals. Primer es feien a Toulosa (touluse, França). És el gènere + difícil que s’utilitzava als concursos entre trobadors.d) Nasals
/m/ /n/ / / [m] [n] [ ]
e)Laterals (aire sescapa per un costat de la cavitat bucal)
/l/ / / [l] [ ]
f) Vibrants
/r/ /r/ [r] [r]
-Quins són els tipus de fonemes i de sons consonàntics segons la sonoritat?
Els fonemes o sons sonors o fonemes o sons sords.
-Quan parlem de fonemes o sons consonàntics sords?
Quan les cordes vocals estan relaxades, la glotis es troba al màxim de la seva amplitud i laire en passar-hi a través no fa vibrar les cordes vocals.
-Quan parlem de fonemes o sons consonàntics sonors?
Quan les cordes vocals estan tenses, la glotis és més estreta del que és habitual , i laire en passar-hi a través,fa vibrar les cordes vocals.
-Quins són els fonemes i sons consonàntics sords?
(petaca) /p/ /t/ /k/ [p] [t] [k]
(Fes xo!) /f/ /s/ // [f] [s] []
(potser) /ts/ [ts]
(cotxe) /t/ [t]
-Quins són els fonemes i sons consonàntics sonors?
Tots els altres.

a) anteriors o palatals: La llengua seleva cap al paladar i ocupa una posició avançada.
b)posteriors o velars: La llengua seleva i es retira cap al paladar tou o vel del paladar.
c) centrals: La llengua sabaixa i ocupa una posició central dintre la cavitat bucal.
-Quins són els fonemes o sons vocàlics anteriors o palatals?/i/ [i] camí, pistola
/e/ [e] (e: oberta) diré
/E/ [E] (e: tancada) penso,cafè
-Quins són els fonemes o sons vocàlics posteriors o velars?
/u/ [u] punt , guant
/o/ [o] llimona , transcripció
/ / [ ] lògic, arròs
-Quins són els fonemes o sons vocàlics centrals?
/a/ [a] mà, mecànic
/ / [

Entradas relacionadas: