Estil poetic

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,89 KB

 
Ausiàs Marc 1397-1459, vinculat a Gandia i Beniarjó, visqué també a València en el si d’una família de cavallers i poetes, ja que era fill de Pere Marc i nebot de Jaume Marc; pertanyia a la petita noblesa valenciana. Com a cavaller participà en la campanya militar d’Alfons el Magnànim a Itàlia 1420-25 i fou recompensat amb territoris i privilegis; en l’any 25 fou nomenat falconer major del rei, es casà amb Isabel Martorell(germana de l’autor de Tirant lo Blanc). Desprès de la mort de Isabel, es veié involucrat en diversos plets en què hagué de defensar els seus drets com a senyor feudal, i contragué matrimoni amb Joana Escorna, que també mori sense descendència. Va tenir fills naturals però cap legítim dels seus matrimonis. // En la seva poesia podem observar la voluntat de ruptura amb la poètica trobadoresca; no solament abandonà la llengua occitana com a llengua poètica, sinó que la seva poesia abasta una major profunditat i sinceritat. Tot i això, aquesta ruptura no és total. Els referents literaris d’Ausiàs Marc. En la poesia d’Ausiàs Marc trobam referències a diferents tradicions literàries: -L’esmentada poesia trobadorescaà De la qual féu servir tòpics literaris. -La tradició escolàsticaà Es palesa en les idees sobre l’amor, el plaer o la virtut. -L’humanisme Itàliaà Ja que alguns passatges de Marc recorden la Commedia de Dante o el Canzoniere de Petrarca. // Segons Martí de Riquer, principal diferència entre la poesia de Ausiàs Marc, la dels trobadors provençals i la dels poetes italians del dolce estil novo és l’actitud envers la dona: -La dama dels trobadors és una senyora feudal, superior en jerarquia al trobador. -Els poetes italians, en canvi varen veure en la dona la <dona angelicata>, la virtut de la qual no era el llinatge, sinó la noblesa del cor, el cor gentil. -En canvi, Ausiàs Marc considerà la dona com un ésser humà amb virtuts, vicis, sentiments i contradiccions.


L’obra d’Ausiàs Marc. D’aquest poeta conservam 128 poemes, dividits en cants d’acord amb la temàtica: - En els cants d’amor: Marc teoritza sobre l’amor i considera diferents classes d’amor: l’amor sensual que es dominat pel desig, l’amor fi que era intel·lectual i espiritual i l’amor venal que respon a als interessos quotidians. Son 76 poemes subdividits en cicles. -En els cants de mort: 6 poemes llargs. El poeta es plany de la mort de l’estimada i reflexiona sobre el destí de l’ànima, el dolor de l’absència, la mateixa existència de la mort, etc.. -En els cants morals: Fa una anàlisi introspectiva sobre els seus sentiments i contradiccions a partir de les idees de la filosofia escolàstica. -El cant espiritual: és un poema religiós de 224 versos en què s’adreça a Déu per demanar ajuda i penedir-se dels pecats, ja que té por de ser condemnat. L’estil poètic d’Ausiàs Marc. Els seus versos són durs i intensos, a causa de la condensació de significats que contenen. És un estil el·líptic, amb abundància d’hipèrbatons, sovint difícil d’entendre. La seva es una llengua poètica culta que no exclou, però, les expressions col·loquials. // Ausiàs Marc empra una gran varietat de recursos literaris, entre els quals destaca l’abundància de comparacions. Les metàfores són intenses, sovint hi apareixen imatges tristes, macabres o violentes. Fa servir l’al·legoria en l’expressió de les idees abstractes i emocions. Hi abunden les imprecacions, les interrogacions retòriques i els apòstrofes, les antítesis i les paradoxes i les personificacions i hipèrboles.

Entradas relacionadas: