Exemples proves psicotècniques

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,34 KB

 

Proves Procés Selecció: 1)Psicotècniques I tests de personalitats 2)Proves professionals: ex: Test de mecanografia 3)Dinàmiques grup: ex: mètode Gronholm 4) Proves de safata (inbasket): ex: Proves professionals, quan tardes, etc. 5)Assesment Centers

Tipus Entrevistes Depenent nº Persones: 1)Entrevista individual 2)Entrevista múltiple o de panell 3)Entrevista en grup Depèn Mètode: 1)Entrevista directa o dirigida 2)Entrevista lliure 3)Entrevista mixta Depèn enfocament: 1)Entrevista Curricular 2) Entrevista per competències Fases entrevista 1)Fase de preparació: Anàlisis professiograma i Perfil psicoprofessiogràfic, Estudi currículum i proves realitzades, citar Candidat 2) Fase d’execució Subfase inicial, intermèdia, final 3)Fase de Conclusió: Fitxa d’avaluació i informe

Entradas relacionadas: