F

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,26 KB

 
Geosfera:prt slida d l terra/hidrosfera:capa frmada x aigua
d l terra/
atmosfera:capa d’aire frmada x diferents gasos i
nvolta l planeta/
biosfera:cntjunt d tots ls zones on s trben
ls esers vius/
ecologia:ciencia q estudia ls caractrisitqs dls
esers vius i dl medi on viuen/
ecosistema:fragmnt d l
biosfera, cnjunt desers vuys q s trben i ls relacions q si


produeixn/
biotop:medi fsic on ls esers vius viuen/
biocenosi:cnjunt desers vius q abiten n 1 dterminat
ecsistma

factors ambientals dl biotop:llum, aigua, temperatura,
gasos, composició dl sol, situacio geogrfica/
productors:
autòtrofs/ consumidors:heteròtrofs/descomponedors:
heteròtrofs/cadena trofica:repesntacio lineal dls orgnisms
dun ecsistema q salimentn els 1s dls altrs/
xarxa trofica:
repsntacio d divrses cdens trofiqes
-
medi acuatic:llum, temp., salinitat, oxigen, duversitat,
abundancia/
medi terrestre:temp., precipitacio, intensitat
lluminosa
ecosistemes marins:zona nitrica:aigües q on sobre la
plataforma cntinental(fins als 100m d profunditat);
zona
pelàgica:
aigües situades + enlla d la plataforma;
- ESTRAT EPIPELÀGIC:fins 200m, gran quantitat de plàncton,
orgnismes microscopics i autòtrofs i heteròtrods, gran varietat


d peixos. - ESTRAT BATIAL:fins 4000m, no arriba llu, hi
predominen peixos. - ESTRAT ABISSAL:per sota 4000m,
pressió hidrostatica molt elevada, essers vius q salimenten de
materia organica procednt dls estrats superiors/
Bioma:agrupació
descosistemes terrestres amb uns carectristiqes comuntes i q
ocupa 1 area mlt amplia/
parts bioma:taigà, tundra, estepa,
bosc caducifoli, bosc mediterrani, selva tropical, sabana,
desert

Entradas relacionadas: