Família de paraules

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,91 KB

 

Les paraules sinònimes són les que tenen el mateix significat (fosc,Obscur)

Les paraules antònimes són les que tenen significats contraris (fosc, Clar). Hi ha dues classes d'antònims: els que es formen amb paraules diferents (llarg/curt) i els que es formen amb -anti, des, contra, a, in.

La derivació és el procediment per a formar i crear paraules afgegin moremes al lexema.

Família de paraules, la paraula primitiva (paper) i les derivades que se creen (empaperar, traspaerar, papereria).

El lexema és la part que es repeteix en totes les paraules d'una mateixa família. Els morfemes afegeixen al lexema significats particular.

lexema--paper (es prepeteix) empaperar, papereria, paperet,

Morfema--prefix -em. Sufix-eria, et.

El nom, sa diu nom a substantius les paraules que fan referència a persones, animals objetes. Poden ser masculí o femení o simgular i plural. També poden ser: Noms propis, fan referència a persones, lloc o animals. Nons comuns fan referència a un element qualsevol (escola, alumnes).

Gènere: Masculí-e,-o femení-a. ( monjo-monja, alumne-alumna)

            masculí vocal tònica, femení es fa amb -na. (padrí-padrina)

            Alguns formen el femení amb- essa,-ina, -in,-loga (tigre/tigressa, gall/gallina, actriu/actor)

            Alguns masculins formen a partir del -ot.( abella/ abellot, bruixa/bruixot)

Nombre (Plural) acabats en -a, canvia per -es. (casa/cases)

              acabats en vocal tònica -ns. (germà/germans. Cosí/cosins)

              acabats en -s, -Ç,-x, -ix- tx  afegeixen -os (Permís/permisos, estruç/estruços) -sc, -st,-xt-ig pulural -s i -os. (boscs/ boscos, texts, textos)

Entradas relacionadas: