Fases del proces perceptiu

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,45 KB

 
Intervenció d’edifici existent: Patologia: ciència k estudia problemes edifici; Procés patològic: conjunt d’aspectes de la causa; Lesió: manifestacions obersevables; Causa: agent actiu o pasiu actua com origen del procés patològic; Restauració: intervenció global d’un element constructiu; Rehabilitació: recuperar funcionalitat; Reparació: afecta puntualment a un element constructiu; Prevenció: mesures x evitar nous processos; Estudis previs: procedència edifici, recerca arqueològica, recerca documental/històrica, diagnosis estructural i funcinal, pasat present i futur; Que necessitem abans d’intervenir: coneixement històric, risc arqueòlogic, coneixement subsòl, conex constructiu edifici, dades de patologies; Dades procés patològic: prediagnosi- diagnosi- diagnòstic; Eines suport a diagnosi: Fotometria, termografia, endoscòpia, fisuròmetres, Extensòmetres, magnetometria, corrosiometre, escleròmetre, reactius químics, higròmetre d’agulles, gat pla, extracció de provetes;;;

Entradas relacionadas: