Figures retoriques

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,04 KB

 
FIGURES RETORIQUES: son recursos expresius que trobem al llenguatge literari pero també en el llenguatge col·loquial.
FONETICA: Aliteració es repeteix mes d'un so expresant el que es diu. Onomatopeia es repeteix un so d'algun objecte o animal amb intenció d'imitar-lo. Paranomà sia s'utilitza mots semblants pero amb significats diferents.
SINTETIQUES: Anà fora repetició de més d'un mot a l'inici de la frase. Así ndeton s'eliminen conjuncions i nexes d'unió o elements coordinats. Enumeració s'expresa ràpidament idees o característiques. Hipèrbaton cambien l'ordre de la frase. Paral· lelisme es la repetició d'una mateixa estructura en varios versos o frases. Polisí ndeton es la repetició de conjuncions o elements d'enllaç per fer mes ràpid el ritme del vers o frase. Quiasme s'encreua mots o frases d'una simetria sintactica.


SEMÀNTIQUES: Antítesi contraposició de dos mots o expresions de sentit contrari. Comparació es relaciona dos termes units per un nexe. Metà fora s'identifica el poema entre un element real i un d'imaginari. Hi han dos tipus de metafora la impura i la pura. Metoní mia s'identifica dos elements que relacionen contigüitat lògica. Personificació s'atribueix qualitats humanes a éssers irracionals o objectes.

Entradas relacionadas: